Gia đình anh em cựu đệ tử DCCT mừng lễ thánh Giêrađô Majella

Sáng nay, Chúa Nhật, 15.10, anh em cựu đệ tử, tu sĩ DCCT cùng gia đình của mình tại Miền Bắc và Miền Nam đã mừng lễ thánh Gêrado Majella, Tu sĩ DCCT.

Tại Miền Bắc, gần 30 cựu đệ tử, tu sĩ DCCT và gia đình của mình đã về gia đình bà cố của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong tại Phú Thọ để mừng lễ. Trong số anh em cựu đệ tử, tu sĩ DCCT nay đã về đời lập gia đình tham gia chuyến đi hôm nay phần lớn là học trò của cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, nhất là khi ngài được Nhà Dòng đặt làm Giám đốc đệ tử DCCT tại Hà Nội vào những năm 2000.

Tại Miền Nam, một số anh em cựu đệ tử DCCT trước đây tìm hiểu Nhà Dòng tại Miền Bắc cũng gặp mặt tại Cộng Đoàn DCCT Mai Thôn, Bình Thạnh, Sài Gòn để mừng lễ thánh Giêrado Majella. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên DCCT Hà Nội đang có mặt tại Sài Gòn đã chủ sự thánh lễ cho anh em và gia dình anh em.

Dòng Chúa Cứu Thế từ khi có mặt tại Việt Nam vào năm 1925 đã có những lớp đệ tử đầu tiên tìm hiểu Nhà Dòng và được Nhà Dòng đào tạo. Một số anh em không phù hợp với ơn gọi về lại đời nhưng vẫn gắn bó với Nhà Dòng bằng nhiều cách khác nhau. Những anh em này khi lập gia đình và quy tụ lại với nhau thường được gọi là Gia Đình Anphongsô tuyến hai.

Cháu bé con của một cựu Đệ tử DCCT được cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong bế
Bà cố cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong trông ngày gia đình cựu đệ tử, tu sĩ DCCT về thăm
Cùng ăn chung bữa cơm gia đình trong ngày gặp mặt
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên cùng quý cha DCCT gốc Bắc dâng thánh lễ cho cựu đệ tử, tu sĩ tại Miền Nam
Ngày gặp mặt quy tụ anh em cựu đệ tử, tu sĩ lớp trẻ
Chụp hình lưu niệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.