Gia đình Anphong sô tuyến hai miền Bắc gặp mặt

Các gia đình trong Gia đình Anphongsô Tuyến Hai Miền Bắc đã có ngày gặp mặt và dâng thánh lễ vào sáng Chúa nhật 18.010 nhân dịp lễ thánh Giêrađô, bổm mạng.

Thánh lễ do cha Giuse Trần Văn Hưng chủ sự tại Nhà nguyện Tu viện DCC Hà Nội. Cùng đồng tế có một số cha trong Nhà Dòng và các gia đình trong Gia Đình Anphongsô Tuyến Hai.

Liên quan đến ngày Chúa Nhật Truyền Giáo, khi chia sẻ Lời Chúa, cha Vinhsơn Vũ Văn Bằng mời gọi các gia đình ý thức về vai trò loan báo Tin Mừng giữa cuộc sống thường nhật, qua công ăn việc làm và cung cách sống của anh chị em đang sống giữa đời.

Gia đình Anphongsô Tuyến Hai là cách gọi những anh em một thời đã là đệ tử của Dòng hay đã trở thành tu sĩ của Dòng nhưng nay không còn sống ơn gọi tu sĩ mà đã ra ngoài đời cùng với gia đình, con cái.

Hiện Gia đình Anphongsô tuyến hai có mặt tại Miền Bắc và Miền Nam, cách riêng tại Miền Nam có nhiều quý ông từng là Đệ tử, tu sĩ của Dòng trước năm 1975.

Hiện cha Giuse Trần Văn Hưng thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội làm linh hướng cho Gia Đình Anphongsô Tuyến Hai Miền Bắc. Mỗi nằm thường gặp mặt vào ngày lễ thánh Anphongsô, Đấng Tổ Phụ DCCT và ngày lễ kính Thánh Giêrađô, Bổn mạng.

Truyền Thông Thái Hà