Gia đình Michael Thái Hà mừng lễ bổn mạng

Thái Hà – Lúc 18h30 ngày 29.09, ban trông xe, trật tự, phục vụ tại Thái Hà đã mừng lễ các Tổng lãnh Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL cách trọng thể.

Thánh lễ cho Cha Trịnh Ngọc Hiên chủ tế, Cha Vinhson Vũ văn Bằng giảng lễ.

Các ban đang phục vụ tại Thái Hà, nhất là vào các giờ lễ trong ngày thứ Bảy và Chúa Nhật đã nhận Tổng lãnh Thiên Thần MICHAEL làm Đấng bảo trợ của mình và thường gọi là gia đình Michael

Tại Thái Hà, ngày thứ Bảy và Chúa Nhật có hơn chục ngàn lượt người đến sinh hoạt và tham dự thánh lễ nên việc trông xe, trật tự luôn bận rộn để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho bà con tới nơi đây.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện và chánh xứ Thái Hà đã cám ơn anh chị em trong các hội đoàn phục vụ, dù âm thầm, khiêm tốn nhưng rất cần thiết. Những anh chị em trong ban trông xe, trật tự, phục vụ có người đã kiên trì rất nhiều năm.

Nguyện xin Tổng lãnh Thiên thần Micae trợ lực để chúng con chiến đấu và chiến thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin Ngài luôn nhắc chúng con biết đặt Thiên Chúa ở vị trí cao nhất trong cuộc đời chúng con.

Truyền Thông Thái Hà