Gia đình Michael Thái Hà mừng lễ bổn mạng

Chiều tối qua, 29.09, ban trông xe, trật tự, phục vụ tại Thái Hà đã mừng lễ các Tổng lãnh Thiên Thần MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL cách trọng thể.

Các ban đang phục vụ tại Thái Hà, nhất là vào các giờ lễ trong ngày thứ Bảy và Chúa Nhật đã nhận Tổng lãnh Thiên Thần MICHAEL làm Đấng bảo trợ của mình và thường gọi là gia đình Michael

Tại Thái Hà, ngày thứ Bảy và Chúa Nhật có hơn chục ngàn lượt người đến sinh hoạt và tham dự thánh lễ nên việc trông xe, trật tự luôn bận rộn để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho bà con tới nơi đây.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện và chánh xứ Thái Hà đã cám ơn anh chị em trong các hội đoàn phục vụ, dù âm thầm, khiêm tốn nhưng rất cần thiết. Những anh chị em trong ban trông xe, trật tự, phục vụ có người đã kiên trì rất nhiều năm.

Anh Giuse Thọ, đại diện cho các hội đoàn cám ơn cha linh hướng Vinhson Vũ Văn Bằng đã đồng hành và dâng thánh lễ hàng tháng cho gia đình Michael. Anh Thọ cũng mời gọi mọi người cộng tác với nhau để việc phục vụ diễn ra thuận lợi. Cụ thể là cộng tác với ban trông xe, trật tự khi gửi xe đúng nơi đúng chỗ và chịu khó theo sự hướng dẫn của người có trách nhiệm.

TRUYỀN THÔNG THÁI HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.