Giám mục Hoa Kỳ mời gọi tín hữu tham gia tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống

Tuần hành vì Sự Sống tại Washington vào tháng 1/2020

Các giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ tham gia cầu nguyện trong tuần “9 ngày vì sự Sống”, từ ngày 21-29/1, để cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống con người.

Tuần lễ ủng hộ sự sống, được Ủy ban Hoạt động Ủng hộ sự Sống của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm Ngày cầu nguyện hàng năm cho việc bảo vệ pháp lý đối với trẻ em chưa sinh vào ngày 22/1, ngày Tòa án tối cao đưa ra quyết định về vụ kiện Roe versus Wade, hợp pháp hóa việc phá thai.

Tuần lễ này cũng trùng với cuộc Tuần hành vì sự sống hàng năm thường được tổ chức tại Washington vào tháng 1 hàng năm để đánh dấu quyết định của Tòa án Tối cao vào năm 1973, hợp pháp hóa việc phá thai. Cuộc biểu tình và tuần hành toàn quốc năm nay được lên kế hoạch vào ngày 29/1, nhưng vì đại dịch, nó sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến; những người ủng hộ sự sống trên toàn quốc được mời gọi tham gia trực tuyến.

Vào ngày 15/1, Jeanne Mancini, chủ tịch của phong trào March for Life Defense and Education Fund, đã thông báo về những thay đổi trong sự kiện này. Cô cho biết cô và một nhóm nhỏ những người ủng hộ sự sống, bao gồm giáo sĩ, có thể có một số chính trị gia và một số Hiệp sĩ Columbus, sẽ đi bộ từ National Mall đến Tòa án Tối cao để thực hiện một phần cuộc tuần hành toàn quốc vì sự sống.

Trong chương trình cầu nguyện của tuần 9 ngày cầu nguyện cho sự sống, ngoài lời cầu mỗi ngày sẽ có lời cầu nguyện, một bài suy niệm ngắn và một hoặc nhiều hành động được đề xuất để những người tham gia tuần cửu nhật thực hiện để giúp xây dựng văn hóa sự sống, ví dụ như cam kết tham gia vào một chương trình ở giáo xứ có tên là “Đồng hành với những bà mẹ khốn khó”.

Những người tham gia có thể truy cập trang web www.9daysforlife.com để đăng ký email hoặc tin nhắn về lời cầu mỗi ngày bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trang web cũng có một liên kết đến các tài liệu cho tuần cửu nhật cũng như các tài liệu cho các giáo xứ. (CNS 19/01/2021)

Hồng Thủy – Vatican News