Giáo hạt Hà Nam cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ

Thài Hà (05.8.2015) – Ngày 02.8 vừa quaq, Giáo xứ Phủ Lý thay mặt cho 52 Giáo xứ trong Giáo hạt Hà Nam đã cung nghinh Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lầ thứ XIII.

Quý cha và hơn 1000 bạn trẻ thuộc Giáo hạt Hà Nam đã tham dự nghi thức cung nghinh và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Hà Nam.

Lúc 14h15, Thánh Giá từ Giáo xứ Đồng Đội, Giáo hạt Nam Định được rước về Giáo xứ Phủ Lý.

17h15, thánh Giá về tới Giáo xứ Phủ Lý. Thánh Giá được cung nghinh quanh khuôn viên nhà thờ. Sau đó là thánh lễ đồng tế do cha Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, Quản hạt Hà Nam chủ tế. Một chương trình văn nghệ do các bạn trẻ trình bày được tổ chức sau thánh lễ.

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội sẽ được tổ chức vào cuối năm nay tại Trung Tâm Hành Hương Sở Kiện (thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Truyền Thông Thái Hà, ảnh web tonggiaophanhanoi

Cung nghinh Thánh Giá Đại Hội từ Giáo xứ Đồng Đội, Giáo hạt Nam Định được rước về Giáo xứ Phủ Lý.
Đông đảo các bạn trẻ trong Giáo Hạt Hà Nam về tham dự
Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ được cung nghinh về các Giáo xứ trong Tổng Giáo Phận trước khi Đại Hội diễn ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.