Giáo hội Bờ Biển Ngà kết thúc các cử hành mừng 125 năm loan báo Tin Mừng

Trẻ em ở Bờ Biển Ngà (AFP or licensors)

Đối với Giáo hội Bờ Biển Ngà, ngày 24/01/2021 sẽ là ngày có nhiều ý nghĩa, là ngày kết thúc các cử hành mừng 125 năm loan báo Tin Mừng tại đất nước, và bế mạc Hội nghị thường niên lần thứ 117 của Hội đồng Giám mục Công giáo Bờ Biển Ngà (CECI).

Cha Emmanuel Wohi Nin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, kết thúc các cử hành sẽ được đánh dấu bằng những hoạt động cụ thể: tất cả các giáo xứ sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn vào ngày Chúa nhật 17/01; tam nhật cầu nguyện từ ngày 19 đến 21/01; một buổi hòa nhạc và cầu nguyện đặc biệt; và ngày 24/01, một Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Mockeyville, thuộc Giáo phận Grand-Bassam.

Các cử hành mừng 125 năm loan báo Tin Mừng của Bờ Biển Ngà đã bắt đầu cách đây ba năm, dưới sự dẫn dắt của Đức cha Raymond Ahoua, Giám mục Grand-Bassam.

Theo các Giám mục, Năm Thánh này chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn loan báo Tin Mừng mới ở Bờ Biển Ngà. Điều này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi về tâm thức và hành vi, như Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục nhấn mạnh: “Chúng tôi phải học cách chuyển từ một Kitô giáo chưa được vững chắc sang một đời sống đức tin năng động, dấn thân hơn vào việc xây dựng Giáo hội và đất nước. Một đất nước đang có những xáo trộn về văn hóa xã hội, tôn giáo, kinh tế và chính trị”.

Cha Emmanuel Wohi Nin cho biết, các tài liệu được ban hành trong hai cuộc họp đặc biệt dành cho châu Phi của Thượng Hội đồng Giám mục, vào năm 1994 và 2009, vẫn là nguồn tham khảo cho quá trình xây dựng một Giáo hội châu Phi năng động. Cha khẳng định, Năm Thánh 125 năm này xuất hiện như một sự kiện của Thiên Chúa Quan phòng.

“Năm Thánh cho phép chúng tôi nắm bắt và sống một cách mãnh liệt, bằng cách xem xét với lòng biết ơn: một mặt, công cuộc loan báo Tin Mừng được thực hiện bởi những người tiên phong truyền giáo ở Bờ Biển Ngà; và mặt khác, mỗi người phải ý thức trách nhiệm đối với sứ vụ này”, cha nói và kết luận: “Chúng tôi xác tín, việc cử hành Năm Thánh này đánh dấu sự hiện diện của Thiên Chúa ở trung tâm lịch sử của đất nước chúng tôi, và chắc chắn điều đó sẽ định hướng cho chúng tôi về viễn cảnh 150 năm tới và tiếp tục khuyến khích chúng tôi xây dựng Giáo hội, một Giáo hội hiện diện trong đời sống của quốc gia và trên hết là truyền giáo và mở cửa cho Giáo hội hoàn vũ”.

Sau nhiều nỗ lực truyền giáo không thành công (1637, 1687, 1701, 1844, 1850), cuối cùng ngày 28/10/1895 được coi là ngày bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng thực sự ở Bờ Biển Ngà, nhờ các cha Alexandre Hamard và Emile Bonhomme, thuộc Hội Truyền giáo châu Phi (SMA) của Lyon

Ngọc Yến – Vatican News