Giáo hội Cuba: Giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong sứ vụ

Giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong sứ vụ. Thực tế, trong tháng 10 và đầu tháng 11, tại các giáo xứ của giáo phận Cienfuegos, Đức cha Domingo Oropesa Lorente đã thiết lập 117 giáo dân làm Thừa tác viên Lời Chúa và 93 giáo dân làm Thừa tác viên Thánh Thể.

Trước khi được trao ban thừa tác vụ, các ứng viên đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ: Các ứng viên làm Thừa tác viên Lời Chúa được học hỏi một số đoạn quan trọng trong Hiến chế Tín lý về Mặc Khải Dei Verbum của Công đồng Vatican II. Giá trị của Lời Chúa như một mặc khải về chính Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Thiên Chúa đã được nhấn mạnh. Theo bản văn, toàn bộ diễn tiến mặc khải của Thiên Chúa, từ Công trình Sáng tạo đến việc Thiên Chúa bày tỏ trong Đức Kitô, cũng được làm nổi bật. Trong các buổi họp huấn luyện, sự hiện diện của Đức Kitô trong khi công bố Lời cũng được nhấn mạnh. Chính Đức Kitô nói với Thừa tác viên Lời Chúa, và qua thừa tác viên này, Chúa nói với tất cả những ai đang hiện diện trong cử hành Thánh Thể. Vào lúc công bố Lời Chúa, người đọc phải ý thức Chúa đang phán qua mình, vì vậy phải công bố với đức tin quyền năng của Chúa trong Lời của Ngài; hơn nữa, trước đó còn phải suy niệm Lời được loan báo và cầu nguyện sau khi cử hành, để xin ơn trung thành cho những người đã lắng nghe Lời.

Việc huấn luyện các Thừa tác viên ngoại lệ Thánh Thể dựa theo Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo (số 1374), ở phần chú giải một số câu của chương VI Tin Mừng Thánh Gioan và một số đoạn của Hiến chế Tín lý về Giáo hội (Lumen Gentium). Cuối cùng là một số xem xét cho các thừa tác viên tương lai: nuôi dưỡng đức tin trong quyền năng cứu độ của Chúa Kitô trong sự hiệp thông, cầu nguyện cho những người rước lễ và cho cả những người không rước lễ.

Khi thời gian huấn luyện kết thúc, nghi thức trao ban Thừa tác viên Lời Chúa và Thừa tác viên Thánh Thể được cử hành tại các giáo xứ. Giáo phận Cienfuegos có dân số 495.900 người, 299.400 giáo dân, 22 giáo xứ, 7 linh mục triều, 10 linh mục dòng, số tu sĩ nam là 14 và 23 nữ tu.

Ngọc Yến – Vatican News