Giáo hội Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hoà bình và hoà giải

Giáo hội Hàn Quốc vừa tổ chức Diễn đàn hoà bình và hoà giải, trong những ngày vừa qua, tại Đại học Công giáo, nhằm nhắc lại cam kết và nỗ lực của các lãnh đạo tôn giáo, các nhà ngoại giao, các nhà hoạt động và giáo dân đối với hoà bình và hoà giải trên Bán đảo Triều Tiên.

Bắt đầu từ năm 2014, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du đến Hàn Quốc, mỗi năm, Uỷ ban Hoà giải của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn hoà bình. Năm nay, Diễn đàn có chủ đề “Nhận thức hoà bình của Giáo hội Công giáo và vai trò của Giáo hội đối với hoà giải trên Bán đảo Triều tiên”.

Diễn đàn là cơ hội để xem xét nhận thức về hoà bình của người Công giáo Hàn Quốc và tìm cách để Giáo hội Công giáo và các tôn giáo khác cùng làm việc vì nền hoà bình trên Bán đảo. Đặc biệt, các nhà tổ chức hy vọng Diễn đàn sẽ trở thành nơi thảo luận của các chuyên gia để tìm những con đường tình thương và liên đới cho sự hoà giải và thống nhất của hai miền Triều Tiên.

Tại Diễn đàn, ông Hong Yong-pyo, Giám đốc Viện Chia sẻ Hoà bình và giáo sư của đại học Hanyang cho biết, ở Hàn Quốc, Giáo hội Hàn Quốc có vai trò lớn trong việc thiết lập hoà bình trong khu vực. Ông nói: “Diễn đàn năm nay được chuẩn bị để so sánh nhận thức về hòa bình giữa công chúng và người Công giáo, phân tích cách đức tin Công giáo tác động đến nhận thức về hòa bình, dựa trên tầm nhìn mục vụ của Giáo hội Công giáo”.

Đức Tổng Giám Mục Kim Hee-jung, Sứ thần Tòa Thánh tại Hàn Quốc khẳng định rằng, Vatican luôn ủng hộ hoà bình và hoà giải ở Bán Đảo Triều Tiên. Ngài tin tưởng Diễn đàn sẽ trở thành “một nền tảng truyền cảm hứng để khám phá những con đường cụ thể cho cam kết chung của chúng ta đối với những lý tưởng cao đẹp cho hoà bình và hoà giải trên Bán Đảo và hơn thế nữa”.

Sau Thế chiến thứ II, Bán đảo Triều Tiên bị chia làm hai. Những bất đồng giữa Mỹ và Liên Xô đã thất bại trong việc thống nhất hai miền Triều Tiên, đưa đến Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) dẫn đến một hiệp định đình chiến chấm dứt chiến sự. Một hiệp ước hòa bình chưa bao giờ được ký kết, nghĩa là hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

Thống nhất, hòa bình và hòa giải ở Bán đảo Triều Tiên là những ưu tiên mục vụ chính của Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ.  (Ucanews 28/1172022)

Ngọc Yến – Vatican News