Giáo hội Hoa Kỳ lạc quyên trong Ngày Thế giới truyền giáo để giúp 1.000 Giáo hội địa phương

Trong Ngày Thế giới truyền giáo năm nay, các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ quyên góp để giúp cho hơn 1.000 Giáo hội địa phương ở châu Á và châu Phi và một số vùng của châu Mỹ Latinh và châu Âu.

Cùng với các nhà truyền giáo trên khắp thế giới, các Hội Giáo hoàng truyền giáo ở Hoa Kỳ sẽ tổ chức Thánh lễ thường niên và lạc quyên trong nỗ lực của Giáo hội toàn cầu.

Trên trang web của các Hội Giáo hoàng truyền giáo dành riêng cho Ngày này có các tài liệu đã được chuẩn bị: lịch sử của Ngày Thế giới Truyền giáo, các nguồn lực của giáo xứ, tài liệu cổ võ, Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, tài liệu giáo dục và một mục về chủ đề “Cầu nguyện và Kinh thánh”. Các mục được trình bày bằng hai ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Trong tài liệu có một loạt các chứng từ và ví dụ, dưới dạng blog, được trình bày rõ ràng về các chủ đề như “Truyền giáo và Kinh thánh”, “Rao giảng việc truyền giáo” và “Bạn biết đức tin của mình bao nhiêu?”.

Bên cạnh đó, Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, phối hợp với Hiệp hội Truyền giáo Công giáo Hoa Kỳ và nhà sản xuất phim tài liệu nổi tiếng Andrew Muscato, đang khởi động một loạt chương trình mới, “Việc truyền giáo có thể giúp chúng ta vượt qua thách thức ngày nay bằng cách nào?”. Cha Andrew Small, Giám đốc Quốc gia của Hiệp hội Giáo hoàng Truyền giáo, giải thích: “Với sáng kiến này, chúng tôi rất vui mừng thông báo về những nỗ lực chung của gia đình truyền giáo của chúng tôi, trong thời điểm khó khăn này, để cung cấp một nơi gặp gỡ cho những người đang gặp khó khăn vào lúc này. Là một Giáo hội và cộng đoàn, chúng ta chỉ có thể giải quyết những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra nếu chúng ta cùng nhau đối phó với nó.”

Các buổi phát trực tuyến miễn phí, được trình bày qua ứng dụng Zoom, sẽ bao gồm các chủ đề sau: “Làm thế nào để luôn kiên cường”; “Đương đầu với chấn thương và giữ hy vọng sống bằng cách tập trung vào các mối quan hệ của chúng ta”; “Tầm quan trọng của việc cầu nguyện và thực hành tình liên đới”. (Fides 05/10/2020)

Hồng Thủy – Vatican News