Giáo hội Hoa Kỳ tổ chức quyên góp giúp các tu sĩ lớn tuổi

Vào ngày 12 và 13/12 tới đây, tại các giáo xứ sẽ diễn ra cuộc lạc quyên truyền thống nhằm giúp các dòng tu có thể đáp ứng nhu cầu của các tu sĩ già yếu. Hội đồng Giám mục giao cho Văn phòng Hưu trí Tu sĩ thực hiện sáng kiến liên đới này.

Vào năm 1988, các Giám mục Hoa Kỳ đã bắt đầu xúc tiến cuộc lạc quyên này để giải quyết tình trạng thiếu quỹ hưu trí của các dòng tu. Khác với cuộc quyên góp được thực hiện bởi các linh mục trong các Giáo phận và được dành cho việc chăm sóc các linh mục Giáo phận đã nghỉ hưu, cuộc quyên góp hàng năm này giúp cho các dòng tu trong đó ước tính có khoảng 30 ngàn tu sĩ lớn tuổi cần được chăm sóc sức khỏe và lương hưu.

Năm 2019, cuộc quyên góp đã nhận được 26,2 triệu đô la và vào tháng 6 vừa qua, 25 triệu đô la đã được các nhà tổ chức phân phối cho 341 cộng đoàn tu sĩ trên toàn Hoa Kỳ. Các cộng đoàn dòng tu dùng nguồn trợ giúp này với thu nhập và tiền tiết kiệm của chính họ để giúp cung cấp các nhu cầu hàng ngày, bao gồm thuốc men và điều dưỡng.

“Chúng tôi khiêm tốn và vô cùng biết ơn vì lòng quảng đại tiếp tục của các tín hữu Công giáo”, sơ Stephanie Still, Giám đốc điều hành Văn phòng Hưu trí Tu sĩ bày tỏ và bảo đảm việc sử dụng cách tốt nhất các khoản đóng góp này.

Việc thiếu kinh phí cho việc chăm sóc các tu sĩ lớn tuổi có nguồn gốc từ mức lương thấp mà các tu sĩ trong độ tuổi lao động nhận được, và do nhân khẩu học thay đổi, tỷ lệ thiệt thòi của người cao tuổi là một trên ba. Giống như nhiều người Mỹ khác, các cộng đoàn tu sĩ phải cố gắng với chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Tổng chi phí chăm sóc sức khỏe cho các tu sĩ trên 70 tuổi vượt quá một tỷ đô la mỗi năm và đại dịch hiện nay càng làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã khó khăn này.

Thông qua việc quyên góp hàng năm, các cộng đoàn tu sĩ được giúp giải quyết những thiếu hụt về kinh phí: “Sứ vụ của chúng tôi được hỗ trợ bởi tình yêu và lòng quảng đại của tất cả những người nâng đỡ các tu sĩ lớn tuổi và cộng đoàn của họ”, sơ Still kết luận. (CSR_8690_2020)

Ngọc Yến – Vatican News