Giáo hội Lào có thêm một nhà thờ mới

Chân phước Paul Thoj Xyooj và Mario Borzaga

Cộng đoàn Công giáo bé nhỏ ở Lào vui mừng trước việc khánh thành nhà thờ mới dâng kính vị tử đạo đầu tiên thuộc dân tộc H’mông, Chân phước Paul Thoj Xyooj.

Lễ khánh thành diễn ra tại làng Ban Nam Gnam, quận Thoulakhom, tỉnh Viêng Chăn. Nhà thờ được dâng kính Chân phước Paul Thoj Xyooj, giáo lý viên trẻ bị giết cùng với cha Mario Borzaga thuộc dòng Hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô nhiễm (OMI), năm 1960. Cả hai đều được phong chân phước tại Viêng Chăn vào ngày 11/12/2016 cùng với 15 vị tử đạo khác.

Theo tường thuật của cha Angelo Pelis, tu sĩ của dòng Hiến sinh thừa sai Đức Mẹ Vô nhiễm, người đã trải qua nhiều năm truyền giáo tại đất nước Đông Nam Á nhỏ bé, nghi thức khánh thành và cung hiến nhà thờ mới do Đức Hồng y Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông tòa tại Viêng Chăn chủ sự, với sự tham dự của đông đảo các linh mục và cộng đoàn Công giáo Lào bé nhỏ.

Việc xây dựng cơ sở thờ phượng mới đánh dấu một bước tiến mới của Giáo hội Lào nhỏ bé. Vào ngày 29/4/2018, cộng đoàn Công giáo đã chào đón bốn tân linh mục, trong một Thánh lễ trọng thể được cử hành tại Nhà thờ Chính toà Thánh Louis, ở Thakhek, miền trung Lào.

Một sự kiện quan trọng đối với đời sống của Giáo hội địa phương được cử hành vào ngày 11/12/2016, khi Đức Hồng y Orlando Quevedo người Philippines, đặc sứ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Viêng Chăn, tuyên bố phong chân phước cho 17 vị tử đạo, gồm cả các nhà truyền giáo và giáo dân Lào. Các vị tử đạo đã được Đức Thánh Cha Phanxicô công nhận vào năm 2015, theo hai án phong chân phước: thứ nhất là của nhà truyền giáo người Ý, cha Mario Borzaga và giáo lý viên người địa phương Paolo Thoj Xyooj; thứ hai là ThaoTien, linh mục tiên khởi người Lào và 14 vị khác.

Ngọc Yến – Vatican News