Giáo hội ở Thái Lan chuẩn bị cho Thượng hội đồng về tính đồng nghị (synodality)

Các nhà lãnh đạo Giáo hội ở Thái Lan đang chuẩn bị cho Thượng hội đồng năm 2023 về tính đồng nghị, sau khi Tòa Thánh Vatican công bố một tài liệu chuẩn bị để các giáo phận nghiên cứu thảo luận trong vòng sáu tháng tới.

Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Kriengsak Kovithavanij đã thông báo rằng tổng giáo phận Bangkok sẽ bắt đầu giai đoạn đầu tiên của tiến trình công nghị vào tháng tới, bao gồm các cuộc họp tham vấn và các buổi suy tư.

Ngài cho biết một cuộc họp trực tuyến “tiền- công nghị” (pre-synodal) sẽ được tổ chức trong thời gian tới để đưa ra các đề xuất đệ trình lên hội đồng giám mục Thái Lan.

Đức Hồng Y Kovithavanij đã đưa ra thông báo sau cuộc họp định hướng vào ngày mùng 8 tháng 9 trước công nghị sắp diễn ra ở cấp giáo phận.

Đức Hồng Y giải thích rằng Thượng hội đồng giám mục năm 2023 sẽ khác với các cuộc công nghị từng diễn ra trước kia, bởi vì lần này công nghị sẽ liên quan đến toàn thể Giáo hội thông qua một quá trình “lắng nghe và biện phân.”

Thượng hội đồng năm 2023 sẽ phải trải qua các giai đoạn cấp giáo phận, quốc gia và châu lục trước khi lên đến đỉnh điểm trong giai đoạn Giáo hội hoàn vũ diễn ra tại Rôma vào tháng 10 năm 2023.

Đức Hồng Y Kovithavanij cho biết các đức giám mục của Thái Lan sẽ phải trải qua một “giai đoạn biện phân” về đề xuất mà họ sẽ nhận được từ các giáo phận trước khi đưa ra một văn bản chính thức sẽ được đệ trình lên Tòa Thánh Vatican.

Ngày 7 tháng 9, Vatican đã phát hành một tài liệu chuẩn bị và cẩm nang hướng dẫn cho Thượng hội đồng về tính đồng nghị, sẽ được nghiên cứu thảo luận bởi tất cả các giáo phận trên thế giới trong vòng sáu tháng tới.

Tài liệu chuẩn bị dài 22 trang, với tựa đề “Vì một Giáo hội mang tính công nghị: Hiệp thông, Hợp tác và Truyền giáo”, được kèm theo một bản chỉ dẫn vademecum dài 42 trang cho giai đoạn cấp giáo phận.

Bản chỉ dẫn này bao gồm các lời cầu nguyện, mô tả về tính đồng nghị, các mục tiêu của tiến trình thượng hội đồng, và các câu hỏi chính mà các cộng đồng Công giáo địa phương được yêu cầu đưa ra phản hồi.

Tài liệu nhấn mạnh rằng các giáo phận nên tập trung vào “sự hòa nhập và tham gia tối đa” giữa những người Công giáo đã được rửa tội trong tiến trình Công nghị (synod) cấp giáo phận.

Tài liệu chuẩn bị đã được phát hành trong khoảng thời gian “biện phân trước thượng hội đồng” sẽ ảnh hưởng đến bản thảo thứ hai của văn bản dự kiến sẽ được xuất bản trước tháng 6 năm 2023.

Theo Vatican, văn kiện chuẩn bị là “một công cụ để tạo điều kiện cho giai đoạn đầu tiên của việc lắng nghe và tham khảo ý kiến của Dân Chúa trong các Giáo hội địa phương” cho giai đoạn cấp giáo phận của kỳ Thượng hội đồng.

Trong giai đoạn giáo phận, mỗi giám mục được yêu cầu thực hiện quá trình tham vấn với Giáo hội địa phương, từ ngày 17 tháng 10 đến tháng 4 năm 2022.

Tìa liệu Vademecum nói rằng các giáo phận nên tổ chức các cuộc họp mặt tại địa phương để “tham vấn cộng đồng,” và cũng cho phép các cá nhân đưa ra phản hồi trực tiếp cho giáo phận.

Duc Trung Vu, CSsR (theo Catholic News Agency)