Giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng có thêm ba tân Phó Tế

Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã chủ phong thánh lễ phong chức Phó tế cho ba thầy thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng.

Thánh lễ diễn ra lúc 9 giờ 30, hôm nay thứ Sáu, 09.4, tại nhà thờ chính toà Giáo phận.

Ba thầy lãnh nhận chức Phó tế gốc thuộc Giáo phận Phát Diệm và Bùi chu.

Thầy Phêro Trịnh Văn Nhợi, sinh năm 1975 thuộc Giáo xứ Lãng Vân, Phát Diệm.

Thầy Giuse Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1983 thuộc Giáo xứ Thuần Hậu, Phát Diệm

Thầy Vinhson Nguyễn Thái Sơn, sinh năm 1984 thuộc Giáo xứ Quỹ Nhất, Bùi Chu.

Ba thầy đã nhập Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng và được Bề trên của Giáo phận gửi đi học chương trình đào tạo linh mục tại chủng viện tại thánh Giuse Xuân Lộc và thánh Giuse Hà Nội.

Thánh lễ có gần 50 linh mục thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, Giáo phận Phát Diệm và Bùi Chu, quý nam nữ tu sĩ và thân nhân nơi quê hương của quý thầy và bà con giáo dân tại Lạng Sơn.

Thánh lễ Phong chức Phó tế hôm nay cũng là dịp gia đình Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng cầu nguyện và chúc mừng Đức cha Giáo phận Giuse Châu Ngọc Tri nhân kỷ niêm 5 năm ngài chăn dắt Giáo phận.

Trong bài huấn dụ các tân phó tế trong cũng như sau thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi mọi người quan tâm đến ơn gọi của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng là Giáo phận nơi vùng truyền giáo còn nhiều khó khăn. Cám ơn quý linh mục, nam nữ tu sĩ và anh chị em thân nhân, ân nhân của quý thầy tân Phó tế, cách riêng hôm nay có ca đoàn Maria Goretti thuộc Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội phục vụ thánh lễ.

Được biết Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng có gần 6000 giáo dân với 13 giáo xứ, 6 giáo họ. Khoảng 30 linh mục triều, dòng đang làm việc trong giáo phận.

Truyền Thông Thái Hà