Giáo phận Nha Trang mừng 60 năm thành lập

Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo phận Nha Trang đã chủ sự thánh lễ đồng tế kỷ niệm 60 thành lập Giáo phận tại nhà thờ chính tòa Nha Trang lúc 16 giờ, thứ Tư, 05.07 vừa qua.

Cùng đồng tế với Đức cha Giuse, có Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, Đức Cha Giu se Đặng Đức Ngân, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân và đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong giáo phận.

Được biết, Giáo phận Nha Trang đực thành lập ngày 5.07.1957 qua Tông Sắc “Crescit Laetissimo” (“Hội thánh phát triển bằng một dấu hiệu rất đáng vui mừng”) của Đức Piô XII

Giáo phận Nha Trang hiện có hơn 200.000 giáo dân trong 106 giáo xứ. Hiện giáo phận có 186 linh mục triều và 60 linh mục dòng. Đức cha Giuse Võ Đức Minh được đặt làm giám mục Giáo phận từ năm 2009 đến nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.