Giáo xứ Chính Tòa: Giới trẻ giáo xứ suy niệm chặng đàng Thánh Giá Giới Trẻ

WTGPHN – Như chúng ta đã biết, Thánh Giá Giới Trẻ sau khi được trao cho các bạn trẻ Tổng Giáo phận Hà Nội tại Phát Diệm, đã được cung nghinh và suy tôn tại giáo hạt Chính Tòa. Giáo xứ Chính Tòa là nơi đầu tiên đón Thánh Giá Giới Trẻ và trong một tuần lễ, Thánh Giá đã được cung nghinh bởi cộng đoàn Đại Chủng viện, cộng đoàn nữ tu Hội dòng Mến Thánh Giá, giới trẻ giáo xứ…

Trong ngày cuối cùng lưu lại tại Nhà thờ Chính tòa, lúc 18g00, ngày 05 tháng 12 năm 2014, Thánh Giá đã được các bạn trẻ của Giáo xứ Chính tòa cung nghinh qua các chặng đàng Thánh Giá. Qua mỗi chặng đàng Thánh Giá, các bạn trẻ đã cung nhau suy niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su qua đó các bạn được mời gọi nhìn lại cuộc sống của mình trong những ngày của Mùa Vọng để sám hối, để hoán cải để xứng đáng đón Chúa Giê-su đến.

Váo lúc 17g00 thứ Bẩy ngày 06 tháng 12, Thánh Giá Giới trẻ sẽ tiếp tục chặng đường thăm viếng các bạn trẻ giáo xứ Cửa Bắc.

IMG_1223

IMG_1230

IMG_1259

IMG_1260

IMG_1281

IMG_1356

IMG_1362

IMG_1364

IMG_1421

IMG_1591

IMG_1618

IMG_1639

Nguồn: tgphanoi.org

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.