Giáo xứ La Phù dâng hoa kính Đức Mẹ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà

Hình ảnh: Jos.Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.