Giáo xứ Phú Tảo, Hải Dương: Cha tân chính xứ Giuse Nguyễn Ngọc Khánh, DCCT

Cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh (đáng ký, đứng giữa), tân chính xứ Giáo xứ Phú Tảo ký vào bản tuyên xưng đức tin

Sáng ngày 27.07.2023, vào lúc 9 giờ tại nhà thờ Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo – Giáo phận Hải Phòng, Cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, Tổng đại diện Giáo phận Hải Phòng đã cử hành Thánh Lễ nhậm chức Chánh xứ của Cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh.

Theo văn thư giới thiệu ngày 1.5.2023 của Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh DCCT Việt Nam, và sau khi tham khảo ý kiến của các Cha có liên hệ, Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng đã bổ nhiệm Cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh làm Chánh xứ Giáo xứ Phú Tảo thay cho vị tiền nhiệm là Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, với lời nhắn nhủ:

“Cha hãy nhận lấy Giáo xứ Phú Tảo như sản nghiệp Giáo phận giao phó cho Cha bảo quản và sinh lời. Mong Cha cố gắng chu toàn bổn phận, để Lời Chúa được rao giảng cách trung thành, các Bí tích được cử hành cách sốt sắng để Thiên Chúa được tôn vinh và mang lại nhiều lợi ích cho các linh hồn… Nhờ ơn Chúa với, với lòng nhiệt tâm và những kinh nghiệm Cha đã học được trong thời gian giúp Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Tôi hy vọng Cha sẽ phục vụ tốt để mang lại nhiều lợi ích cho bà con giáo dân trong giáo xứ Phú Tảo. Xin Cha lưu tâm đến trách nhiệm truyền giáo cho những người trên địa bàn Cha phụ trách.”

Sau bài giảng Lễ, cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh đã tuyên xưng Đức tin và tuyên thệ trung thành, đồng thời được Cha Tổng đại diện dẫn đến những nơi chính yếu mà ngài sẽ đảm trách trong vai trò mục tử là: Tòa giảng, Tòa Giải Tội, Nhà Chầu, Tháp Chuông…

Chúng ta thêm lời cầu nguyện cho Cha Giuse tân Chánh xứ Giáo xứ Phú Tảo. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ phụ Anphongsô và các Thánh trong Dòng, ban cho Cha được nhiều ơn lành hồn xác, để Cha chu toàn bổn phận của người mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước.

Một số hình ảnh Thánh Lễ nhận chính xứ của cha Giuse Nguyễn Ngọc Khánh

Tin và ảnh: Fanpage: Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Tảo