Giáo xứ Thái Hà chầu Mình Thánh thay mặt Giáo phận

Thái Hà (07.02.2016) Trong ngày Chúa Nhật 07,02, cũng là ngày cuối cùng của năm Âm lịch 2015, Giáo xứ Thái Hà đã chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo phận.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chánh xứ đã chủ sự thánh lễ lúc 5 giờ 30 và đặt Mình Thánh khai mạc.

Do là ngày cuối năm nên chỉ có các giáo xứ Hàng Bột, Cửa Bắc, Hàm Long tới hiệp thông và ngày chầu lượt kéo dài đến thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ do cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện DCCT Thái Hà chủ tế và giảng lễ.

Tối nay vào lúc 9 giờ 30 sẽ có giờ chầu Tạ ơn cuối năm cũng là giờ chầu tạ ơn trong ngày chầu lượt của Giáo xứ và lúc 10 giờ sẽ có thánh lễ giao thừa.

Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng ban phép lành thánh lễ kết thúc giờ chầu lúc 9 giờ 45
Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng ban phép lành thánh lễ kết thúc giờ chầu lúc 9 giờ 45
Mặc dù ngày cuối năm nhưng đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ đến Chầu Mình Thánh Chúa
Mặc dù ngày cuối năm nhưng đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ đến Chầu Mình Thánh Chúa
Cha Giuse Ngô Văn Kha chia sẻ Lời Chúa
Cha Giuse Ngô Văn Kha chia sẻ Lời Chúa
Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng ra tham dự thánh lễ đồng tế kết thúc ngày Chầu Lượt
Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng ra tham dự thánh lễ đồng tế kết thúc ngày Chầu Lượt
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên tiếp đại diện các giáo xứ vào chúc Tết nhà Dòng và Giáo xứ
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên tiếp đại diện các giáo xứ vào chúc Tết nhà Dòng và Giáo xứ

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.