Giáo xứ Thái Hà: Đi đàng Thánh Giá Giới Trẻ

Hà Nội – (23.01.2015) –Lúc 19g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo Xứ Thái Hà tổ chức cuộc đi Đàng Thánh Giá Giới Trẻ, cách riêng là các bạn trẻ cùng nhau chiêm ngắm lại “Chặng Đàng Thánh Giá” từ một con đường khổ đau Ngài đã mang lại cho chúng ta một tình yêu chân thật, nhờ mầu nhiệm Thập Giá, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu

“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Lạy Chúa Kitô, vì tình yêu thương của Chúa tiếp tục đồng hành với chúng con mọi lúc trong cuộc đời, Chúa đã mag lấy Thánh Giá của chúng con, chúng con đã không gánh vác trong quá khứ cho dù chỉ một khoẳng khắc. Hôm nay chúng con mang Thánh Giá đó với con vì con, kinh ngạc thay Chúa muốn con giống như ông Simon thành Cyrênê, để theo Chúa cùng vác Thập Giá cho Chúa. Chúa muốn chúng con đi bộ với Chúa và tự hiến cho Chúa trong sự phục vụ cữu rỗi của thế giới. Xin ban cho chúng con để chặng Đàng Thánh Giá của chúng con không chỉ là một lòng đạo đức thoáng qua. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi sự sợ hãi của Thập Tự, khỏi sự sợ hãi của phường nhạo báng, để cuộc đời chúng con thoát khỏi sự níu kéo . Xin giúp chúng con biết khám phá ra con đường tình yêu, con đường mang lại cho chúng con sự sống chân thật và sự sống dồi dào.
sau khi kết thúc 14 chặng Đàng Thánh Giá là Chầu Thánh Thể.
Sau đây là một số hình ảnh

Bài viết và ảnh: Jos Kim

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.