Giáo xứ Thái Hà: Hơn 500 ca viên mừng lễ Thánh nữ Cecilia

Thái Hà (24.11.2015) tối qua, lúc 19g00 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà diễn ra thánh lễ mừng kính Thánh nữ Cecilia quan thầy của ca đoàn Giáo xứ Thái Hà.

Trước Thánh lễ, hơn 500 ca viên rước kiệu Thánh nữ xung quanh khuôn viên thánh đường, tham gia đoàn rước có quý Cha, quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Hiện diện trong thánh lễ có Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha Giuse Nguyễn văn Phượng chủ tế thánh lễ, Cha Giuse Trần Văn Hưng, giảng lễ, cùng có quý Cha trong nhà dòng.

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh nữ tử đạo Cecilia. Một Vị Thánh đã hy sinh mạng sống để minh chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu. Trong Tin Mừng khẳng định “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy” (Mt 16,25) có lẽ Thánh nữ Cecilia đã thấm nhuần tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, cho nên ngài đã sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Giáo hội. Mừng lễ hôm nay chúng ta được mời gọi học nơi Thánh nữ Cecilia lòng can trường, và một tình yêu sắc son như thiên Chúa đã yêu Thánh nữ.

Được biết Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên mới được Đức Hồng Y Phêrô bổ nhiệm làm Cha Chính xứ Giáo xứ Thái Hà. Và Lúc 10g00, thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2015, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội sẽ cử hành thánh lễ trao chức vụ chánh xứ Giáo xứ Thái Hà cho cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà. Kính mời anh chị em tới hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.