Giáo xứ Thái Hà họp mặt đại diện các gia đình, hội đoàn và dâng Thánh lễ Tất niên

Hôm Thứ Bảy 27.01 Giáo xứ Thái Hà đã có buổi họp mặt Giáo xứ và dâng Thánh lễ tạ ơn tất niên.

Cùng với quý cha, quý thầy trong Cộng đoàn Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, có khoảng 500 anh chị em đại diện các gia đình, các hội đoàn trong Giáo xứ tham dự.

Buổi họp mặt Giáo xứ bắt đầu lúc 8 giờ 00 tại Hội trường nhà Mục vụ Giáo xứ. Ngoài những báo cáo tổng kết của quý ông bà trong Ban Hội Đồng Mục Vụ; cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Chính xứ Giáo xứ Thái Hà cũng có những chia sẻ với toàn thể Giáo xứ.

Trong vai trò chính xứ, cha Giuse nhấn mạnh đến sự hiệp thông, đoàn kết để xây dựng Giáo xứ. Từ lời của Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu về mối dây liên kết sự hiệp thông nên một trong Đức Kitô, cha chính xứ Giuse mời gọi mọi thành phần trong Giáo xứ cùng sống đức tin, hiệp nhất đoàn kết để làm nên sức mạnh của toàn thể Giáo xứ. Lắng nghe, vâng phục người đại diện và cùng nhau vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Nhờ đó, Giáo xứ có thể phục vụ những anh chị em đến với Giáo xứ cũng là ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và có khả năng để loan báo Tin Mừng.

Kết thúc giờ họp mặt, mọi người cùng nhau dâng Thánh lễ Kính Đức Mẹ lúc 10 giờ 00 tại Nhà thờ. Trong Thánh lễ, cha Giuse chính xứ đã cử hành các Bí tích gia nhập Kitô giáo cho 4 anh chị em đã trưởng thành. Những anh chị em này có gia đình trong địa bàn Giáo xứ và tự nguyện theo Chúa. Đó là niềm vui với toàn thể Giáo xứ. Cùng với 4 anh chị em lãnh nhận các Bí tích trở thành con cái Chúa trong Hội thánh Công giáo hôm nay, tại Giáo xứ Thái Hà năm vừa qua cũng có khoảng hơn 20 anh chị em trưởng thành theo Chúa nhờ việc loan báo Tin Mừng cánh này cách khác của toàn thể Giáo xứ. Sau Thánh lễ là bữa ăn tất niên trong tình gia đình của Giáo xứ tại Đền Giêrađô.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Chính xứ Thái Hà mừng tuổi bà con trong Giáo xứ trong bữa cơm tất niên tại Đền Thánh Giêrađô, trưa Thứ Bảy, 27.01.2024

Buổi họp mặt tất niên năm nay tại Giáo xứ Thái Hà có nhiều sự đổi mới. Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, tân Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội và Chính xứ Giáo xứ Thái Hà. Một số quý cha, quý thầy mới chuyển về Cộng đoàn Tu viện. Ban điều hành các Giáo khu trong Giáo xứ; Ban điều hành các hội đoàn cũng được bầu lại. Ngoài ra, khuôn viên Nhà thờ và Đền Giêrađô cũng đang được xây sửa khang tranh hơn.

Truyền Thông Thái Hà