Giáo xứ Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý dự tòng, khóa 51

Thái Hà (22.11.2016) – Để đáp ứng nhu cầu học Đạo và tìm hiểu giáo lý Công giáo của anh chị em, các tu sĩ DCCT Hà Nội tại nhà thờ Thái Hà liên tục mở các lớp Giáo lý dự tòng vào các buổi tối trong tuần.

Một lớp học vào tối thứ Ba & thứ Năm. Một lớp học vào tối thứ Tư & thứ Sáu. Các lớp học đều bắt đầu vào lúc 19 giờ 15 và kết thúc vào lúc 21 giờ. Lớp học kéo dài trong 4 tháng.

Mời anh chị em có nhu cầu học Đạo và tìm hiểu Giáo lý Công giáo xin ghi danh lớp học dưới đây

giao-ly-du-tong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.