Giáo xứ Thái Hà: Thánh Lễ bế giảng khóa hôn nhân k23

Hà Nội  28-12-2014: Vào lúc 08h00 Chúa Nhật Thánh Gia Thất 28-12-2014 Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Giáo xứ Thái Hà . Cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Phượng đã cử hành Thánh Lễ kính Thánh Gia và bế giảng lớp giáo lý hôn nhân k23 của giáo xứ. Đông đảo các học viên của khóa học cùng cộng đoàn đã về tham dự Thánh Lễ.

Một số hình ảnh của Thánh Lễ:

BTT – GX Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.