Giáo xứ Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Phêrô Phạm Công Thuận, DCCT

Thái Hà (05.12.2015) – Biết tin thầy Phêrô Phạm Công Thuận, DCCT được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ 50 sáng nay (04.12.2015), cha Bề trên cùng quý cha, quý thầy và bà con giáo dân Thái Hà đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cho thầy vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày.

Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên cho biết, thầy Phêrô Phạm Công Thuận trước đây đã cùng tìm hiểu ơn gọi DCCT cùng với ngài, nhưng một thời gian thầy đã về sống giữa đời. Thầy đã trải qua thời gian dài sống giữa đời với nhiều công việc khác nhau nhưng không lập gia đình mà nung nấu được dâng mình cho Chúa. Đến giữa những năm 1990 thầy Phêrô Thuận trở lại xin gia nhập DCCT và thầy đã khấn lần đầu năm 1997, cùng với lớp cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, nguyên chánh xứ Giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế và cha Gise Nguyễn Văn Phượng giảng lễ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.