Giáo xứ Thái Hà tổ chức Marathon cầu nguyện với Kinh Mân Côi

Đáp lại mời gọi của ĐGH Phanxicô trong việc tổ chức Marathon cầu nguyện với Kinh Mân Côi, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên chánh xứ Thái Hà đã phát động chương trình cầu nguyện Kinh Mân Côi trực tuyến vào lúc 20 giờ hằng ngày từ đầu tháng 5 xin Chúa cho đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt.

ĐGH Phanxicô đã chỉ định 30 đền thánh trên thế giới luân phiên nhau mỗi ngày trong tháng 5 này để tổ chức cầu nguyện. Mỗi đền thánh được mời gọi cầu nguyện theo cách thức, ngôn ngữ, truyền thống địa phương, để khẩn xin sự phục hồi đời sống xã hội, công việc và nhiều hoạt động của con người bị đình chỉ do đại dịch. Vì vậy, các đền thánh được mời gọi thúc đẩy sự tham gia đông đảo của các tín hữu, để tất cả mọi người có thể dành thời gian cho việc cầu nguyện. Mọi người được mời gọi cầu nguyện với Kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi: ở nhà, trong xe, trên đường phố.

Thời điểm này đại dịch Covid-19 đang bùng phát trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam. Việc tổ chức cầu nguyện theo phương pháp truyền thống với nhiều người tham dự tại nhà thờ là điều không thể, nên cha bề trên đã quyết định tổ chức cầu nguyện trực tuyến để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, đồng thời qua đó các gia đình trong và ngoài giáo xứ cũng có thể hiệp thông cầu nguyện.

Giờ Marathon cầu nguyện với kinh Mân Côi được truyền trực tuyến truyền lúc 20 giờ trên kênh Fanpage: Truyền Thông Thái Hà được nhiều người hưởng ứng theo dõi tham gia.

Với sự hiệp thông sâu sắc với vị cha chung của Giáo Hội, cha bề trên và cộng đoàn DCCT Hà Nội sẽ tiếp tục cầu nguyện, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria xin Chúa cho thế giới sớm thoát khỏi đại dịch Covid-19. Xin cho các gia đình sớm vượt qua sự khó khăn do đại dịch gây ra để ổn định cuộc sống và xã hội được bình an.

Thái Hà ngày 12/05/2021

Jos Hữu Hoan