Giờ lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Thái Hà

Thứ Hai, ngày 15.8.2016, Giáo Hội mừng trọng thể lễ Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.

Một số Giáo phận chuyển ngày lễ này vào ngày Chúa Nhật, 14.08.2016. Riêng Tổng Giáo Phận Hà Nội, vẫn cử hành đúng ngày.

Do đó, tại nhà thờ Thái Hà – DCCT Hà Nội sẽ có các thánh lễ như ngày Chúa Nhật

new-piktochart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.