Giờ Lễ Và Các Nghi Thức Tuần Thánh Tại Hà Nội, Phủ Lý, Nam Định

2

Quận Hoàn Kiếm (Nhà thờ Chính Tòa; Nhà thờ Hàm Long)

Quận Ba Đình (Nhà thờ Cửa Bắc)

Quận Hai Bà Trưng (Nhà thờTân Lạc)

Quận Đống Đa (Nhà thờ Thái Hà, Hàng Bột)

Quận Tây Hồ ( Nhà thờ Thượng Thụy)

Quận Hoàng Mai (Nhà thờ Thịnh Liệt, Nhà thờ Pháp Vân)

Quận Hà Đông (Nhà thờ Hà Đông, Nhà thờ Yên Lộ)

Quận Thanh Trì (Nhà thờ Đồng Trì, Nam Dư, Yên Dyên)

Quận Từ Liêm (Nhà thờ Phùng Khoang, Văn Phái, Cổ Nhuế, Ngọc Mạch)

Huyện Thường Tín (Nhà thờ Bằng Sở, Nhà thờ Cẩm Cơ)

Huyện Đan Phượng và Hoài Đức (Nhà thờ Thụy Ứng, Giang Xá, Cát Thuế, Đông Lao)

NHÀ THỜ NAM ĐỊNH

NHÀ THỜ PHỦ LÝ

………………………………………………..

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (09/04/2017)

Thánh lễ: 5h00, 7h00, 9h00, 10h30, 16h00, 18h00 và 20h00.

(9h00: Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô chủ sự Thánh lễ trọng thể, làm phép Lá và rước Lá)

THỨ Hai, Ba (10 – 11/04/2017)

Thánh lễ: 5h30 và 18h15

THỨ Tư (10 – 12/04/2017)

Thánh lễ: 5h30 và 18h15

Sau Thánh lễ chiều, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ NĂM (13/04/2017)

9h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

18g00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân

   Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

   Chầu Mình Thánh Chúa tới 12h00 đêm

THỨ SÁU (14/04/2017)

17h30: Đức Cha Phụ Tá Lô-ren-sô chủ sự Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể

18h30: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ

   Sau nghi thức, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su

THỨ BẨY (15/04/2017)

17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ

20h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh và ban các Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho các anh chị em dự tòng

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (16/04/2017)

Thánh lễ: 6h30, 9h00, 10h30, 16h00, 18h00, 20h00.

(Không có Thánh lễ 5h00 sáng)

9h00: Thánh lễ đại triều do Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự mừng Chúa phục sinh.

NHÀ THỜ HÀM LONG

21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chúa nhật Lễ Lá: 6h, 8h30,17h,19h

Thứ Hai, Ba, Tư: Thánh lễ 5h30, 19h

Thứ 5: 19h Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Thứ Sáu: 15h Ngắm đàng thánh giá; 19h tưởng niệm cuộc thương khó Đức Giêsu.

Thứ Bảy: 20h Canh thức vượt qua

Chúa nhật Phục Sinh: 6h, 8h30, 17h, 19h

Quận Ba Đình

NHÀ THỜ CỬA BẮC

56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

THỨ NĂM (13/04/2017)

19:00 Thánh lễ: Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.

THỨ SÁU (14/04/2017)

8:00 Kinh Sách trọng thể

18:00 (tiếng Anh); 19:15 (tiếng Việt): Nghi Thức Kính Nhớ Chúa Chịu Khổ Hình Và Chịu Chết

21:00 Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

THỨ BẢY (15/04/2017)

8:30 Kinh Sách trọng thể

16:00 Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà

20:30 Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (16/4/2017)

Thánh lễ: 6:30; 8:30; 10:30 (tiếng Anh); 19:30

Quận Hai Bà Trưng

NHÀ THỜ TÂN LẠC

17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Hai, Ba, Tư: lễ 19h00 – Lễ xong ngắm 15 sự Thương Khó.

Thứ 5: 19h00 Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể

Thứ 6: 15h00 ngắm Đàng Thánh Giá; 19h00 Lễ nghi suy tôn Thánh Giá

Thứ 7: lễ 20h00

Chúa Nhật Phục Sinh: lễ 17h00 cho trẻ em; 19h00

Quận Đống Đa

NHÀ THỜ THÁI HÀ

180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

  1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ – Khai mạc Tuần Thánh (09/4/2017)

Sẽ có 2 Thánh Lễ làm phép lá và kiệu lá:

+ 5h30: Làm phép lá và kiệu lá (dành cho người lớn)

+ 16h00: Làm phép lá và kiệu lá (dành cho thiếu nhi)

  1. THỨ HAI, BA, TƯ TUẦN THÁNH (10-12/4/2017)

Sau Thánh lễ 18h30 sẽ có ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu

3.THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/4/2017)

+ 5h30: Kinh sáng và Kinh sách

+ 18h00: Lễ tiệc ly: dành cho thiếu nhi

+ 20h00: Lễ tiệc ly: dành cho cộng đoàn

      Sau Thánh lễ tiệc ly, giáo xứ sẽ kiệu Mình Thánh Chúa qua bàn thờ cạnh và chầu Mình Thánh Chúa đến 24h00.

+ 21h30 – 22h00: Gia đình Anphongso, Hội Anna, Hội Con Đức Mẹ.

+ 21h00 – 22h30: CĐ Têrêsa và Hội làm đẹp nhà Chúa

+ 22h30 – 23h00: Hội gia trưởng, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

+ 23h00 – 23h30: CĐ Giêrađô, huynh trưởng, các ca đoàn

+ 23h30 – 24h00: Các cha, các Soeurs, các chú và toàn thể cộng đoàn

  1. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (14/4/2017)

+ 5h30: Kinh sáng và Kinh sách

+ 11h00: Ngắm dấu đanh

+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể

+ 19h00: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu

              Sau nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn sẽ hôn chân Chúa

  1. THỨ BẨY TUẦN THÁNH (15/4/2017)

+ 5h30: Kinh sáng và Kinh sách

+ 11h00: Hành hương Đức Mẹ Sầu Bi

+ 18h00: Lễ Vọng Phục Sinh 1: dành cho thiếu nhi

+ 21h00: Lễ vọng Phục Sinh 2: dành cho cộng đoàn

  1. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (16/4/2017)

+ 5h30: Lễ I

+ 8h00: Lễ II

+ 10h00: Lễ III

+ 16h00: Lễ IV (dành cho thiếu nhi)

+ 18h00: Lễ V

+ 20h00: Lễ VI

NHÀ THỜ HÀNG BỘT

162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

 Thứ 2,3,4: Sau Thánh lễ 18h15 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Trong khi ngắm cha xứ giải tội.

Thứ 5: 17h30 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. 18h30 thánh lễ Tiệc Ly. Sau lễ kiệu Mình Thánh Chú về Nhà Tạm và Chầu đến 24h.

Thứ 6: 18h đi đàng Thánh Giá trọng thể. 18h30 nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. 20h ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.

Thứ 7: 18h30 ngắn 15 sự thương khó Đức Mẹ. 20h Lễ Vọng Phục Sinh.

Chúa Nhật Phục Sinh có 4 thánh lễ: 6h30; 9h00; 17h00 và 19h00.

Tại nhà thờ Giảng Võ có thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh vào hồi 19g30.

Quận Tây Hồ

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY

409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

Tuyến xe buýt 31, 58

Thứ Hai, Ba, Tư: Thánh lễ 18h00

Thứ Năm: Thánh lễ 18h00 – Chầu Thánh Thể tới 24h00

Thứ Sáu: Nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó 18h00

Thứ Bảy: Canh thức vọng Phục Sinh 21h00

Chúa Nhật Phục Sinh: 18h00 tại Thượng Thụy; 16h00 tại Văn Phái, Phú Gia; 18h30 tại Phú Thọ; và 20h00 tại Ki-tô

  Quận Hoàng Mai

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)

111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ 4, 5: Thánh lễ lúc 19h00. Sau Thánh lễ: Ngắm đứng

Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 19h00

Thứ 7: Thánh lễ lúc 21h00

Chúa Nhật: 5h30, 7h30, 16h00, 18h00, 20h00

Giáo họ Pháp Vân

Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt

(Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

Thứ 5: Thánh lễ lúc 20h00

Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 20h00

Thứ 7: Thánh lễ lúc 20h00

Quận Hà Đông

NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG

Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

 Thứ Bẩy (08/04/2017)

17h00 La Tinh; 19h Hà Đông

Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)

7h Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18hYên Lộ; 19h30 Hà Đông

Thứ Hai (10/04/2017)

19h Hà Đông

Thứ Ba (11/04/2017)

17h30 Mai Lĩnh; 19h Hà Đông

Thứ Tư (12/04/2017)

17h30 La Tinh Trại; 19h Hà Đông

Thứ Năm (13/04/2017)

18h00 Hà Đông – Thánh Lễ Tiệc Ly

Ngắm 15 Sự Thương Khó

Chầu Mình Thánh Chúa

Thứ Sáu (14/04/2017)

16h30 Đi Đàng Thánh Giá

18h Suy Tôn Thánh Giá

20h Hôn chân Chúa

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Bẩy (15/04/2017):

20h Hà Đông

Chúa Nhật (16/04/2017)  ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH

7h00 Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18h00 La Tinh; 19h30 Hà Đông

NHÀ THỜ YÊN LỘ

Tổ dân phố 11, Yên Nghĩa, Hà Đông

Thứ Năm: 18h00 – Thánh lễ Tiệc ly

Thứ Sáu: 16h30 Đi Đàng Thánh Giá

18h00 Suy Tôn Thánh Giá

20h00 Hôn chân Chúa

Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa

Thứ Bảy: 19h00 – Canh Thức Vọng lễ Phục Sinh

  Quận Thanh Trì

NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

Thứ 4: 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô

Thứ 5: 18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly

   19h00 đến 24h00: Chầu Thánh Thể

   Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Ki-tô

Thứ 6: 15h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

    Nghi thức suy tôn Thánh Giá – Hôn kính Thánh Giá Chúa Ki-tô

    Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô

Thứ 7: 19h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức mẹ

   21h00: Cử hành nghi thức: Thánh Lễ vọng Phục Sinh (Khi tham dự mỗi người mang theo 1 cây nến)

CHÚA NHẬT: 7h30; 16h30: Thánh Lễ

*Lưu ý : Các ngày thứ 2 , thứ 3 ,thứ 4 Thánh Lễ tại Nhà xứ và các họ không thay đổi.

NHÀ THỜ NAM DƯ

30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Năm: 17 giờ ngắm 15 sự, 19g00 Thánh lễ, sau lễ chầu Thánh Thể đến 24g00;

Thứ Sáu: 17g00 Đi đàng Tháng giá; 19g00 nghi thức tưởng niệm, sau nghi thức ngắm sự thương khó Chúa.

Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật: 7g00, 8g30, 19g00;

YÊN DUYÊN

Thứ Năm: 18g00 Thánh lễ

Thứ Sáu: 18g00 nghi thức tưởng niệm;

Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật: 17g30

Quận Từ Liêm

 NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG

Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

 Thứ 5: 19h00 – Thánh lễ Tiệc ly

Thứ 6: 16h00 Đàng Thánh giá trọng thể và nghi thức Suy tôn Thánh giá

Thứ 7: 20h00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật: Thánh lễ 6h00, 16h00, 19h00

18h00 Thánh lễ tại giáo họ Triều Khúc

NHÀ THỜ VĂN PHÁI

Đông Ngạc, làng Chèm, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội

 Thứ 6: 18h00

Thứ 7: 18h00

Chúa Nhật Phục sinh: 16h00

NHÀ THỜ CỔ NHUẾ

Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)

18h30 tối : Thứ 7 ngày 08 tháng 4: Thánh Lễ vọng Lễ Lá

6h00 sáng : Thánh Lễ : Làm phép lá và Rước Lá

16h00 chiều: Thánh Lễ thiếu nhi

18h00 tối: Thánh Lễ

20h00 tối: Thánh Lễ

Lưu ý: không có Thánh Lễ lúc 7h30 sáng tại nhà thờ Hoàng Thôn.

Thứ Hai, Ba, Tư (10 – 12/04/2017)

5h30 sáng: Thánh Lễ

18h30 chiều: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su

Thứ Năm (13/04/2017)

18h30 : Thánh Lễ Tiệc Ly

Từ 20h00 đến 24h00 : Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu (14/04/2017)

15h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể. (Trong nhà thờ)

18h30: Nghi thức suy tôn và hôn Thánh Giá

Thứ Bảy (15/04/2017)

18h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ (Hội Légio)

20h00: Đêm Canh Thức Vượt Qua

Chúa Nhật Phục Sinh

6h00 sáng: Thánh Lễ trọng thể

7h 30 sáng: Thánh Lễ trọng thể – Tại nhà thờ Hoàng Thôn

16h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể

18h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể

20h00 tối: Thánh Lễ trọng thể

NHÀ THỜ HỌ NGỌC MẠCH

Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội

Chúa nhật lễ lá (09/04/2017)

8h00: Làm phép và kiệu lá – Thánh lễ

Thứ hai; ba; tư (10 – 12/04/2017)

18h00: Ngắm 15 sự thương khó chúa giêsu

19h00: Thánh lễ

Thứ năm (13/04/2017)

19h00: Thánh lễ tiệc ly của chúa

20h00 – 24h00: Chầu thánh thể

Thứ sáu (14/04/2017)

17h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể

19h00: Nghi thức suy tôn Thánh Giá Chúa

Thứ bảy

20h00: thánh lễ vọng phục sinh – canh thức vượt qua

Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh

08h00: Đại lễ phục sinh mừng Chúa sống lại.

Huyện Thường Tín

NHÀ THỜ BẰNG SỞ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – KHỞI ĐẦU TUẦN THÁNH (09/04/2017)

10h30 : Thánh Lễ

Trước lễ làm phép và rước lá

19h00 : Thánh Lễ

THỨ HAI TUẦN THÁNH (10/04/2017)

19h00 : Thánh Lễ

THỨ BA TUẦN THÁNH (11/04/2017)

10h30 : Thánh Lễ

Tối Ngắm và Đọc kinh bình thường

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (12/04/2017)

5h15 : Thánh Lễ

17h30 Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/04/2017)

9h00 : Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

17h00: Thánh lễ Tiệc Ly, sau lễ Ngắm 15 sự thương khó và chầu canh thức đến 12 giờ đêm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (14/04/2017)

4h30 : Giờ Kinh cộng đồng

5h30 : Giờ Kinh Thần Vụ

15h00 : Ngắm 15 và Dấu Đanh

18h00 : Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa

19h30 : Ngắm Đàng Thánh Giá

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (15/04/2017)

4h30: Giờ Kinh cộng đồng

5h30 : Giờ Kinh Thần Vụ

17h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

20h30 : Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (16/04/2017)

10h30 : Thánh Lễ

19h00 : Thánh Lễ

NHÀ THỜ CẨM CƠ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ – KHỞI ĐẦU TUẦN THÁNH (09/04/2017)

6h00 : Làm phép + rước lá và Thánh Lễ tại Cẩm Cơ (Cha Tuấn)

16h00 : Lễ Nội Thôn (Cha Tiến)

THỨ HAI TUẦN THÁNH (10/04/2017)

5h30: Lễ họ Phú Mỹ (Cha Tiến)

19h30: Lễ Cẩm Cơ (Cha Tuấn)

THỨ BA TUẦN THÁNH (11/04/2017)

19h00: Lễ họ Vĩnh Lộc (Cha Tiến)

19h30: Lễ Cẩm Cơ (Cha Tuấn) 

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (12/04/2017)

16h30: Khai mạc ngắm tại Nội Thôn (Cha Tiến)

17h00: Khai mạc Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu (Cha Tiến)

19h30: Nghe Giảng Tĩnh Tâm (Cha Tuấn chủ sự)

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (13/04/2017)

9h00 : Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

15h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu

17h30: Thánh lễ Tiệc Ly, sau lễ Chầu canh thức đến 12 giờ đêm

THỨ SÁU TUẦN THÁNH(14/04/2017)

16h00 Ngắm Đàng Thánh Giá; Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Đức Chúa Giêsu

Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu và Ngắm dấu đanh

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (15/04/2017)

17h00 : Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ Maria

20h30 : Canh Thức Mừng Chúa Phục Sinh

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH (16/04/2017)

6h30: Lễ Sáng Cẩm Cơ (Cha Tuấn)

7h00: Lễ Sáng Phú Mỹ (Cha Tiến)

4h00 : Lễ tại Nội Thôn (Cha Tiến)

Huyện Đan Phượng và Hoài Đức

NHÀ THỜ THỤY ỨNG

Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 2

Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 19h00

Đêm vọng Phục sinh: Canh thức vọng Phục sinh bắt đầu từ 20h00

NHÀ THỜ GIANG XÁ

Trạm trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2

Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 7g00 tối

Đêm vọng Phục Sinh: Canh thức vọng Phục Sinh bắt đầu từ 8g00 tối

NHÀ THỜ CÁT THUẾ

Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2

Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00

Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng

Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh

Chúa Nhật: 07h00; 19h30 (tại giáo họ Quyết Tiến)

NHÀ THỜ ĐÔNG LAO

Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội 2

Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00

Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng

Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh

Chúa Nhật: 16h30; 7h30 (tại giáo họ La Phù)

NHÀ THỜ NAM ĐỊNH

Thứ hai, ba, tư Tuần thánh: sáng 5g, chiều 18g30 (giảng tĩnh tâm)

Thứ 5: 18g30 Thánh lễ tiệc ly

Thứ 6: 17g30 Đi đàng Thánh giá trọng thể; 18g30 tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Thứ 7: 17g30 ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ; 20g00 Canh thức Vượt qua Vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh: 6g00, 8g00, 17g00, 18g30

NHÀ THỜ PHỦ LÝ

Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)

08h00: Thánh lễ dành riêng cho ấu nhi, thiếu nhi và các bậc phụ huynh.

18h30: Thánh lễ tại nhà xứ – Làm phép lá và rước

Thứ Hai, Ba, Tư (10 – 12/04/2017)

17h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su.

19h00: Thánh lễ – Giảng tĩnh tâm – Giải tội.

Thứ Năm (13/04/2017)

19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

20h30 – 24h00: Chầu Thánh Thể.

Thứ Sáu (14/04/2017)

17h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể.

18h30: Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn và Chịu Chết Chuộc Tội Nhân Loại. Hôn kính Thánh Giá

Thứ Bảy (15/04/2017)

18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ.

20h00:Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua.

Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh (16/04/2017)

08h00: Thánh lễ dành cho ấu nhi, thiếu nhi.

16h00: Thánh lễ tại họ Châu Thủy.

18h30: ĐẠI LỄ PHỤC SINH

19h45: Hoan ca Phục Sinh – Hội chợ – Phát quà PS – Quay số trúng thưởng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.