Giữ Ngày Chúa Nhật

Hỏi: Kính thưa cha

images

Chúng con có một người con khoảng 2 tuổi. Vào các ngày Chúa Nhật chúng con có khi đi lễ nhà thờ, có khi chúng con gửi ở nhà cha mẹ chúng con. Có lần chúng con thắc mắc tự hỏi không biết con nhỏ của con có bị buộc đi lễ nhà thờ không vì nó cũng là người Công Giáo và được rửa tội rồi? Sự buộc và bổn phận này như thế nào cho các trẻ nhỏ? Xin cha giúp giải đáp thắc mắc của chúng con. Chúng con cám ơn cha. ( một gia đình ở quận 3)

Trả lời:

Bạn thân mến:

Luật Chúa đã được trình bày trong giới răn thứ ba của Cựu Ước : Ngươi hãy giữ ngày Sabát và thánh hóa nó ( Đnl 5,12 ). Ngày thứ Bảy là ngày Sabát, ngày nghỉ ngơi, được thánh hiến cho Chúa (Xh 31,15).

Ngày Chúa Nhật thay thế ngày Sabát vốn là ngày tưởng nhớ việc hoàn tất công trình sáng tạo thứ nhất. Ngày Chúa Nhật tưởng nhớ công trình sáng tạo mới được khai mở với biến cố Đức Kitô Phục Sinh (GLCG 2190).

Một điều răn của Hội Thánh xác định rõ về việc phải tham dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc “Các tín hữu buộc phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác”(Giáo Luật 1247). Tuy nhiên, luật buộc này chỉ áp dụng cho những người đã đến tuổi khôn tức là 7 tuổi trọn như quy định ở điều 11 của Bộ Giáo Luật.

Vì thế, trẻ nhỏ mới 2 tuổi thì không buộc phải tuân giữ những quy định trên nhưng việc cho các em cùng đi lễ với gia đình cũng là một điều tốt giúp cho trẻ làm quen với đời sống và sinh hoạt của Hội Thánh. Còn nếu việc đưa trẻ nhỏ đi gây trở ngại cho sự tham dự Thánh Lễ thì có thể gửi người khác coi sóc giúp không có gì sai trái.

L.m Giuse Nguyễn Ngọc Bích,C.Ss.R