Hai tân linh mục thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tại Hoa Kỳ

Hai tân linh mục Giuse Lê Thanh Huấn (tray trái) và Gioan.B Nguyễn Thành Huyên cám ơn cộng đoàn sau thánh lễ.

Đức cha Bruce A.Lewandowski, C.Ss.R Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Baltimore đã đặt tay phong chức linh mục cho hai thầy thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đang tu học tại Hoa Kỳ.

Thầy Giuse Lê Thanh Huấn và Gioan.B Nguyễn Thành Huyên được phong chức linh mục vào lúc 10 giờ, Thứ Bảy, ngày 06.11 tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Phêrô Tông Đồ – Đền Thánh Gioan Neumann, Philadelphia, Hoa Kỳ.

Đồng tế trong thánh lễ có nhiều linh mục, nam nữ tu sĩ người Việt đang tu học tại Hoa Kỳ cũng như cộng đồng Công giáo người Việt mà quý tân linh mục có liên hệ.

Tiếng Việt được sử dụng trong phần đáp ca, kinh cầu các thánh và một số bài thánh ca. Bài giảng bằng tiếng Anh của Đức cha chủ phong cũng được chuyển ngữ qua tiếng Việt.

Trong lời cám ơn trước khi thánh lễ kết thúc, tân linh mục Gioan.B Nguyễn Thành Huyên cám ơn mọi người đã yêu mến Giáo hội, yêu mến Dòng Chúa Cứu Thế và quý ngài để hiện hiện tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho quý ngài.

Hai tân linh mục được chịu chức Phó tế vào ngày 23.01.2021 tại nhà thờ thánh Giêrađô, Texas, Hoa Kỳ.

Tân linh mục  Giuse Huấn và Gioan.B Huyên khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế năm 2012 tại Sài Gòn và được Nhà Dòng gửi đi Hoa Kỳ để tu học vào năm 2015.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp