Hai thầy DCCT người Việt tại Úc được truyền chức Phó tế

Đức cha Donald Sproxton, Giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc đã truyền chức phó tế cho hai thầy người Việt Nam thuộc Dòng Chúa Cứu Thế trong thánh lễ 17 giờ, thứ Bảy, ngày 30.09.2017 tại nhà thờ Mẹ Chúa Cứu Thế, Perth, Úc Châu.

Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn. Cả hai thầy thuộc tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Canberra, Úc Châu.

Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hiếu và thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn thuộc lớp khấn năm 2007 tại Việt Nam. Năm 2011 Bề trên gửi các thầy qua Úc Châu học tập và các thầy đã gia nhập tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Úc Châu. Tháng 6.2016 hai thầy khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Úc Châu.

Thầy Giuse Nguyễn Xuân Hiếu sinh năm 1981 tại Nam Định. Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1980 tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Hình ảnh FB Nguyễn Ngọc Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.