HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn

Trong một sứ điệp được công bố trong những ngày gần đây, Hội đồng Giám mục Bắc Phi mời gọi các tín hữu đối diện với những thách đố hiện nay, đặc biệt là đại dịch, dưới ánh sáng của Thông điệp “Fratelli tutti” và theo bước chân của cha Charles de Foucauld.

Các Giám mục mời gọi các tín hữu “phát minh ra một thế giới tốt đẹp hơn” và lưu ý rằng, do đại dịch tình trạng hỗn loạn của những người yếu đuối nhất đang gia tăng, nhưng đại dịch cũng kích thích sự sáng tạo trong đời sống của các Giáo hội, làm nảy sinh các sáng kiến về sự tôn trọng nhau và khuyến khích việc sử dụng mạng xã hội tốt hơn. Các Giám mục còn hướng các tín hữu đến việc suy tư “về những rối loạn kinh tế, sinh thái và xã hội”, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

Nói về khuôn mặt của cha Charles de Foucauld, các Giám mục gợi lên một cuộc sống được biến đổi của chân phước sau những trải nghiệm sống ở Palestine, Maroc và Algeria. Các vị nhấn mạnh: Luôn chú ý đến người khác, cha Charles de Foucauld muốn cuộc đời mình là tiếng kêu của tình yêu và lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu.

Các Giám mục Bắc Phi viết tiếp: “Say mê Sahara và người dân ở đây, cha Charles de Foucauld muốn được mọi người công nhận như là một người anh em, bởi vì đối với cha, đó là bằng chứng quan trọng nhất về tình yêu của Thiên Chúa”. Do đó, Hội đồng Giám mục mời gọi các tín hữu tái khám phá cha Charles de Foucauld trong tiến trình phong thánh của ngài, “để chúng ta được Thiên Chúa biến đổi và hoán cải”.

Sau đó, Hội đồng Giám mục phân tích thông điệp “Fratelli tutti”, đề cập đến tài liệu về tình huynh đệ nhân loại đã được Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmed al-Tayyeb ký tại Abu Dhabi ngày 04/02/2019. Các Giám mục nhắc lại rằng thông điệp không chỉ dành cho các tín hữu mà còn cho tất cả những người có thiện chí.

Các Giám mục cũng nhấn mạnh đến kinh nghiệm gặp gỡ và đối thoại với người Hồi giáo “có thể làm cho chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin và trong sự nhận thức lời mời gọi của Chúa”. Vì thực tế, Giáo hội ở Bắc Phi cần có một trải nghiệm về tình huynh đệ giữa những người theo các tôn giáo khác nhau. Hội đồng Giám mục kết thúc sứ điệp với lời kêu gọi “tái tạo dấn thân xây dựng tình huynh đệ phổ quát qua hiệp thông, nỗ lực trong các hoạt động đại kết và gặp gỡ Hồi giáo-Kitô giáo vì hòa bình và bảo vệ ngôi nhà chung”.

Ngọc Yến – Vatican News