Hiệp định Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được gia hạn thêm hai năm

Ngày 22/10, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo rằng Hiệp định Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục được gia hạn thêm hai năm.

Thông cáo Báo chí viết: “Xét thấy việc thực hiện Hiệp định nói trên – cơ bản về mặt giáo hội và mục vụ – là tích cực, nhờ sự thông tin và hợp tác tốt giữa các Bên về các vấn đề đã thỏa thuận, Tòa Thánh muốn tiếp tục cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng vì lợi ích của đời sống Giáo hội Công giáo và những điều tốt đẹp của người dân Trung Quốc.”

Thông cáo báo chí được đăng cùng với một bài viết trên báo Quan sát viên Roma, trong đó giải thích các lý do về quyết định này của Tòa Thánh. Bài báo viết: “Hai Bên đã đánh giá các khía cạnh khác nhau của việc thi hành Hiệp định và đã đồng ý, thông qua việc trao đổi chính thức Biên bản, sẽ gia hạn Hiệp định thêm hai năm, cho đến ngày 22/10/2022”.

Mục đích của Hiệp định

Mục đích chính của Hiệp định “là hỗ trợ và thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng” ở Trung Quốc “bằng cách khôi phục sự hiệp nhất đầy đủ và hữu hình của Giáo hội”. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục và sự hiệp nhất của các giám mục với Người kế vị thánh Phêrô “có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của Giáo hội, cả ở mức độ địa phương và hoàn vũ”. Chính yếu tố này đã “truyền cảm hứng cho các cuộc đàm phán và là điểm tham chiếu trong việc soạn thảo văn bản của Hiệp định”, để đảm bảo “dần dần sự hiệp nhất về đức tin và sự hiệp thông giữa các giám mục cũng như sự phục vụ đầy đủ cho cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc. Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tất cả các giám mục ở Trung Quốc đều hiệp thông với Giám mục Rôma và nhờ việc thực hiện Hiệp định, sẽ không còn việc truyền chức trái phép nữa”.

Có một số hiểu lầm

Bài báo giải thích rằng với Hiệp định “không phải tất cả các câu hỏi mở hoặc các tình huống vẫn khơi dậy mối quan tâm đối với Giáo hội đã được giải quyết”, mà “chỉ là vấn đề bổ nhiệm giám mục”. Trích dẫn bài phát biểu mới đây của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin tại hội nghị PIME ở Milan, bài báo nhắc lại rằng “có một số hiểu lầm đã nảy sinh” về vấn đề này. Nhiều điều trong các hiểu lầm này nảy sinh từ việc gán cho Hiệp định “các mục tiêu mà Hiệp định không nhắm đến” hoặc kết nối “với các vấn đề chính trị không liên quan gì đến Hiệp định”.

Tòa Thánh nhận thức những tình huống khó khăn

Báo Quan sát viên Roma cũng nhìn nhận rằng có không ít tình huống rất đau khổ. Tòa Thánh ý thức rõ điều này và không quên thu hút sự quan tâm của chính phủ Trung Quốc để khuyến khích thực thi tự do tôn giáo hiệu quả hơn. Tòa Thánh hy vọng rằng Hiệp định Tạm thời và việc gia hạn “sẽ góp phần giải quyết các vấn đề lợi ích chung vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt liên quan đến đời sống của các cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc, cũng như thúc đẩy một viễn tượng quốc tế về hòa bình, vào một thời điểm.” (CSR_7732_2020)

Vatican News