Hình ảnh DCCT Hà Nội cầu nguyện cho Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu Sĩ Linh mục CSsR.

Thái Hà – (22/05/2018) sang nay lúc 5 giờ 30 Giáo xứ Thái Hà, DCCT Hà Nội đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R. Thánh lễ do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên DCCT Hà Nội chánh xứ Giáo xứ Thái Hà, cùng đồng tế có các Cha trong trong nhà Dòng.

Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.

Khấn Lần đầu: 01.08.1992

Khấn Trọn đời: 01.08.1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.
Xin cầu nguyện cho cha Mác-cô Bùi Quan Đức, C.Ss.R.

Huy Jos
Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.