Hình ảnh nghi thức và thánh lễ tẩn liệm cha Giuse Phạm Thanh Quang, DCCT Sài Gòn

Sáng nay, 19.07, lúc 10g 00, cha Tôma Phạm Quốc Hùng, Bề trên Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn chủ tế nghi thức nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse Phạm Thanh Quang, tại phòng khách Tu Viện DCCT Sài Gòn.

Cáo phó và tiểu sử cha Giuse Phạm Thanh Quang, DCCT Sài Gòn

 

Nguồn: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.