Hình ảnh nhà thờ Giáo họ Vạn Nhân (Hà Nội) bị ngập trong mùa nước

Thái Hà (12.09.2016) – Giáo họ Vạn Nhân thuộc giáo xứ An Hoà nằm trên địa bàn xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vào những ngày nước lớn, vùng đất này bị ngập nước nặng nề. Việc di chuyển trong vùng khó khăn. Ngôi nhà thờ của giáo họ nằm lọt thỏm trong vùng nước. Ngôi nhà thờ này cần được di dời vào vùng đất bên trong đê. Thế nhưng công việc di dời đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn.

28919105614_29ab635431_b 28919111714_6110d3231a_z 28921558563_5a401e5df9_b 28921683253_3c834a283b_b 28921685343_37e6657a3c_b 29463750391_0d709be644_b 29463755791_444fe8b1fc_b 29510234956_ae1897e9b6_b

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.