Hình ảnh nhà thờ Thái Hà rước kiệu trong thể Mình Thánh Chúa

Sau thánh lễ lúc 18 giờ 00, Thứ Bảy, 18.06.2022, Giáo xứ Thái Hà đã kiệu Mình Thánh Chúa quanh nhà thờ nhân ngày Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự cuộc rước kiệu trọng thể này.

Các hội đoàn tham dự cuộc rước với cờ hiệu trong sự trang nghiêm sốt sắng.

Cuộc rước dừng tại Nhà Tạm được làm ở cửa chính giữa ngôi nhà Mục Vụ của Giáo xứ. Sau đó đoàn rước tiến vào nhà thờ và kết thúc sau khoảng 40 phút.

Chiều nay, Chúa Nhật, 19.06.2022, lúc 17 giờ 00, các hội đoàn tại Giáo xứ Thái Hà sẽ tham dự cuộc rước tại Nhà Thờ Chính Tòa Hà Nội.

Chương trình tại nhà thờ Chính tòa vào ngày hôm nay như sau:

Chương trình: 16 giờ 00: Thánh lễ đại triều; 17 giờ 00: Rước Thánh Thể.

Lộ trình đi rước: Quảng trường Đức Mẹ – phố Nhà Thờ – phố Hàng Trống – phố Lê Thái Tổ – phố Tràng Thi – phố Nhà Chung – Quảng trường Đức Mẹ.

Sẽ có một số hội đoàn của hơn 20 Giáo xứ thuộc Giáo hạt Chính Tòa, Tổng Giáo phận Hà Nội tham dự cuộc rước.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) là một lễ trọng trong Giáo hội Công Giáo.

Theo truyền thống, người Công Giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư gần giáo xứ của họ, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau cuộc rước, giáo dân trở về nhà thờ và chầu Thánh Thể.

Trong ngày lễ Corpus Christi, theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng dẫn đầu một cuộc rước trọng thể qua các đường phố Rôma, từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateranô đến Đền Thờ Đức Bà Cả. Mình Thánh Chúa được đặt trong một Mặt Nhật và được rước qua các đường phố.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp