Hình Ảnh Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Ngày Thứ Ba Tại Thái Hà

Thái Hà – (27/06/2018). Trong niềm hân hoan tạ ơn và cầu xin với Mẹ Hằng Cứu Giúp, sáng nay cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chánh xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứ Giúp ngày thứ ba,

Tham dự trong thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Ngọc Ngoạn chánh xứ Điện Biên, Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến chánh xứ Yên Bái, Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh chánh xứ Mông Sơn – thuộc GP Hưng Hóa. Cùng các cha trong Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cùng đồng tế, và đông đảo tín hữu con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc GP Hưng Hóa.

Ngay từ sáng sớm các đoàn dâng hòa đã dâng kính lên Mẹ Hằng Cứu Giúp Những điệu nhạc những đóa hoa cùng các điệu múa để bày tỏ lòng biết ơn và trông cậy nơi Mẹ.

Kết thúc giờ dâng hoa mọi người cùng tiến vào nhà thờ để bắt đầu giờ tĩnh tâm, mở đầu giờ tĩnh tâm Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, DCCT cùng con cái hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã Chia sẻ và làm Chứng về những ơn lành mà mẹ đã ban xuống cho mỗi người.

Chia sẻ trong thánh lễ với Chủ đề: ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP Cha Giuse Ngô Văn Kha, DCCT cũng mời gọi mọi người biết nhận biết và chạy đến cầu xin mẹ Hằng Cứu Giúp,

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp xin Chúa Nhậm lời chúng con.

Huy Jos

Truyền Thông Thái Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.