Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Hình ảnh Thánh lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Thượng thọ Ông Bà Cố Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó Giám Tỉnh CSsR VN

Vào lúc 9g 30 ngày 14/05/2018 tại Thánh Đường Giáo xứ Thái Xuân, Giáo phận Xuân Lộc, Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Phó giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng đông đảo quý Cha quý Tu Sĩ nam, nữ và quý thân bằng quý thuộc và quý ông bà anh chị em về hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Ngân Khánh Linh Mục và Mừng Thương Thọ 90 tuổi của ông bà cố…

Thánh lễ 25 Năm Linh mục hôm nay cũng như là Thánh Lễ mở tay vì cách đây 25 năm Cha Đaminh và có rất nhiều những Cha đã chịu chức trong âm thầm…

NGUỒN: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.