Hình ảnh Thánh lễ An Táng Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế

Thánh lễ An Táng  Cha Mác-cô Bùi Quan Đức Tu sĩ Linh mục Chúa Cứu Thế, lúc 6 giờ sáng Thứ Tư, ngày 23.05.2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.Cha MÁC-CÔ BÙI QUAN ĐỨC, C.Ss.R.

Sinh ngày: 06.10.1966 tại Sài Gòn.

Khấn Lần đầu: 01.08.1992

Khấn Trọn đời: 01.08.1996

Lãnh sứ vụ Linh mục: 04.09.1999

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 21 giờ 30, Chúa Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, sau 52 năm làm con Chúa trên dương thế, 26 năm sống lời khấn Dòng và 19 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Sau Thánh lễ, thi hài cha Mác-cô sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Nguồn: http://dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.