Hình ảnh Thánh Lễ An Táng Thầy Tađêô – Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Sáng 18/11/2017 vào lúc 6g 00 cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế Thánh Lễ An Táng Thầy Tađêô Trần Tấn Đạo, Tu sĩ thừa sai CSsR

Cùng với cha Giám Tỉnh quý cha trong ban quản trị tỉnh, quý cha bề trên DCCT: Thái Hà, DCCT Nha Trang, Châu Ổ, Cần Giờ, Cửa Lò, Nhà Hưu Dưỡng … cùng quý cha quý thầy  đại diện các cộng đoàn DCCT, quý cha trong giáo phận, quý cha quý thầy dòng Thánh Tâm, các Thầy Dong Lasan, quý Soeur trong các hội dòng ở Tổng Giáo Phận Huế :Mên Thánh Giá, Phaolô, Vô Nhiêm, Thăm Viếng… và quý gia quyến cùng quý ông bà anh chị em Giáo Xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế cùng với Thầy Tađêô hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn Chúa với : 96 năm làm con Chúa và 77 năm sống trung thành với Chúa trong Dòng Thánh…

Nguồn: dcctvn.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.