Hình ảnh và điểm tin ngày đầu tang lễ cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Thái Hà (03.03.2016) Điểm tin ngày đầu tang lễ cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, Dòng Chúa Cứu Thế

– 8 giờ 00: Nghi thức tẩn liệm: Cha Giuse Đỗ Đình Tư dẫn nghi thức, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chủ tế, thầy Phanxicô X. Trần Văn Bắc đọc tiểu sử

– 8 giờ 30: Di quan từ phòng khách Tu viện ra nhà thờ và dâng thánh lễ đồng tế. Cha Giuse Trịnh ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ tế, cha Giuse Ngô Văn Kha, phó Bề trên chia sẻ Lời Chúa.

– 9 giờ 30: Bà con giáo dân kính viếng và trong ngày các đoàn thể tới kính viếng ngài

– 11 giờ00: Tu viện đọc kinh trưa trước linh cữu cha Matthêu

– 11 giờ 30: Các cá nhân, đoàn thể tới kính viếng.

– 14 giờ 40: Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội tới kính viếng, thắp hương trước linh cữu cha Matthêu.

– Một số bà con dân oan, anh chị em dấn thân cho dân chủ tại Việt Nam: Vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, Con Đường VN, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhà báo Vũ Quốc Ngữ…

– Một số đoàn bên chính quyền, Ủy ban, công an Phường Quang Trung, Chủ tịch, công an Quận Đống… đa tới thắp hương kính viếng

– 18 giờ 30: Cha Giuse Đỗ Đình Tư dâng thánh lễ, bà con giáo dân, huynh trưởng trong Giáo xứ cầu nguyện cho cha Matthêu

– Các cá nhân, đoàn thể, hội đoàn tới kính viếng: các giáo xứ Hàng Bột, Hàm Long, giáo họ Vĩnh Lộc (Hưng Hóa)…

– 7 giờ 00: Tu hội Hiệp Nhất, Bắc Ninh, Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội kính viếng và dâng thánh lễ bên linh cữu cha Matthêu.

– Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, DCCT cùng với quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

– 20 giờ 30: Anh chị em Di dân tại Hà Nội, Cựu đệ tử DCCT tại Hà Nội, Ca đoàn Giêrađô

– 21 giờ 30: Thánh lễ do cha Giuse Vũ Quốc Hùng, Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.