Hoa Kỳ: Một gia đình có 3 anh em linh mục (2 cha giáo phận và 1 cha Dòng Chúa Cứu Thế)

Vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 lúc 10 giờ sáng, Thầy phó tế Brian Vaccaro, C.Ss.R. đã được Đức Cha Michael F. Burbidge, Giám mục Giáo phận Arlington, thụ phong linh mục qua nghi thức đặt tay và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Thánh lễ truyền chức diễn ra tại Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Washington D.C.
Linh mục Brian Vaccaro, C.Ss.R., là thành viên thứ ba trong gia đình trở thành linh mục, cùng với người người anh là linh mục Christopher Vaccaro và linh mục Stephen Vaccaro, các linh mục của Giáo phận Arlington.
Vị tân chức cho biết: Khi Chúa Giê-su chọn mười hai tông đồ của Ngài, Ngài đã gọi họ bước vào một lối sống hoàn toàn khác. Bỏ lại lối sống cũ, họ được thử thách để đặt trọn niềm tin nơi Chúa Giê-su và theo Ngài trong công việc truyền giáo của Ngài. Tôi cũng có những kinh nghiệm giống với các tông đồ. Sau nhiều năm làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, Chúa kêu gọi tôi phục vụ Giáo hội và Dân Thánh của Ngài theo một cách hoàn toàn khác – với tư cách là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và với tư cách là một linh mục.
Trong tác phẩm của mình, Phẩm giá và Nhiệm vụ của Linh mục, St. Alphonsus Liguori, người sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, nêu bật một số nhiệm vụ quan trọng của các linh mục. Trước tiên, các linh mục phải làm cho mọi người biết đến Thiên Chúa, sự thiện hảo hảo, công bằng, tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Thứ hai, họ phải giúp mọi người yêu mến Thiên Chúa một cách xứng hợp và làm triển nở mối tương quan giữa họ và Thiên Chúa. Cuối cùng, họ phải tìm kiếm những chiên lạc lạc và khi cần thiết, họ sẽ hy sinh mạng sống của mình cho đàn chiên.
Sự hiểu biết về chức tư tế này không chỉ đơn giản là một lý tưởng thuần túy lý thuyết đối với St. Alphonsus. Ngài cố gắng sống tâm niệm đó mỗi ngày trong chức vụ linh mục của mình, và giống như St. Alphonsus, mục tiêu của tôi là trở nên như vậy. Tôi muốn trở thành một trong những linh mục thánh thiện của Chúaj, một người mang Tin mừng của Chúa Giê-su đến thế giới đầy thương tổn và giúp mọi người làm sâu sắc hơn mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Là một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, tôi sẽ thực hiện điều này theo một cách đặc biết trong sứ vụ của mình giữa những người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất trên thế giới của chúng ta.
Các Tông đồ tin cậy Chúa Giê-su, đáp lại lời kêu gọi của Ngài và tham gia cùng Ngài trong công việc rao giảng Tin Mừng. Với hồng ân được thụ phong linh mục, tôi sẽ bắt đầu phục vụ Giáo hội và dân Chúa theo một cách thức mới. Tôi xin quí ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi để tôi luôn là một linh mục tiếp bước các tông đồ và bước theo linh đạo của thánh Anphongsô.

Duc Trung Vu, CSsR Theo Scalanews