Học việ Thánh Anphongsô: Tĩnh tâm năm

Sau kỳ mục vụ hè đầy hứng khởi và sôi động, quý thầy đã trở lại Học Viện Thánh Anphongsô (DCCT) tại Tu Viện Mai thôn, Thanh Đa, Sài Gòn và “lui vào nơi hoang vắng” để tĩnh lặng, bước vào kỳ tĩnh tâm năm từ ngày 14 đến ngày 19 năm 2020.
Cha giảng phòng giúp quý thầy năm nay là cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh mục thừa sai DCCT đang mục vụ tại cộng đoàn DCCT Thái Hà, Hà Nội. Với sự hướng dẫn của cha trong những ngày tĩnh tâm, quý thầy Học Viện đã có dịp duyệt xét lại đời mình, để nhận ra Thánh Ý Chúa qua Hội Thánh, qua nhà Dòng và cụ thể qua môi trường mình đang sống, đang được huấn luyện. Cha giảng phòng mời gọi quý thầy Học Viện làm một cuộc đổi mới triệt để bằng cách nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của cõi lòng, tâm trí mình mà rà soát lại để thanh lọc, tẩy rửa và đào thải đi những gì không phù hợp với chuẩn mực của một con người, của một tu sĩ thừa sai DCCT, mà đón nhận lấy chính Chúa Giêsu, chính tư tưởng, lối sống cũng như chính mối bận tâm về ơn cứu độ của Ngài dành cho chính mình và cho những người mà mình sẽ gặp gỡ.
Trong dịp này, cha Giám Đốc Giuse Đỗ Đình Tư cũng dành thời gian để gặp gỡ riêng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các thầy. Đồng thời, cha cũng chia sẻ kinh nghiệm đời tu, cũng như nhắn nhủ, hướng dẫn để giúp các thầy nhận ra những khả năng, những hạn chế mà thay đổi và đào luyện để ngày một tốt, một hoàn thiện hơn.
Kết thúc kỳ tĩnh tâm, cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đến để chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn và nhận lời tuyên khấn trọn đời của thầy Giuse Phạm Đình Cường, một tu sĩ thừa sai thuộc gia đình Học Viện đang tu học ở nước ngoài. Trong Thánh Lễ này, cha Giám Tỉnh cũng nhận lời tuyên khấn lại của một số thầy Học Viện, cũng như trao thừa tác vụ Đọc Sách và Giúp Lễ cho các thầy.
Sau kỳ tĩnh tâm này, quý thầy sẽ chuẩn bị bước vào năm học mới. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện, cho quý thầy luôn vững mạnh trong đức tin, phấn khởi trong đức cậy, bừng cháy lòng nhiệt thành trên con đường bước theo Chúa, hầu các thầy trở nên là dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới còn đang mang đầy thương tích này.
Ban Văn Hóa Học Viện Thánh Anphongsô