Học viện Công Giáo Việt Nam khai giảng niên khóa mới vào giữa tháng 9/2016

dai hoc cong giao
HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM
____________________________
72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Email: hocvienconggiao@gmail.com –  Tel.: 093 890 5015 – 096 725 7483
Số: 03/2016/HVCG
Kính thưa quý Bề Trên:
Đan viện, Dòng Tu, Tu Đoàn Tông Đồ và Tu Hội
Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) sẽ chính thức khai giảng vào giữa tháng 9/2016. Việc chuẩn bị cho ngày Khai Giảng cũng như các sinh hoạt bước đầu của HVCGVN còn nhiều khó khăn và nhiều nhu cầu cần được đáp ứng, có thể phân chia thành hai loại:
  • Nhân sự, chương trình và sinh hoạt
  • Cơ sở vật chất
Đứng trước những khó khăn và nhu cầu của HVCGVN, tôi thấy cần phải tiếp tục khẩn cầu Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chúng ta phó thác những nhu cầu về nhân sự, chương trình và sinh hoạt vào lời bầu cử của Đức Mẹ, còn những nhu cầu về cơ sở vật chất, chúng ta phó thác vào lời bầu cử của Thánh Giuse.
Vì Đời Thánh Hiến là ơn Thiên Chúa ban cho Giáo Hội để xây đắp Giáo Hội, nên tôi muốn cậy nhờ những người sống Đời Thánh Hiến hiệp ý cầu nguyện cho chương trình HVCGVN. Cách riêng, xin các Đan Viện, Dòng Tu, Tu Đoàn Tông Đồ và Tu Hội có linh đạo và lòng sùng kính Đức Mẹ khấn xin Đức Mẹ cho các nhu cầu về nhân sự, chương trình và sinh hoạt; còn các Đan Viện, Dòng Tu, Tu Đoàn Tông Đồ và Tu Hội có linh đạo và lòng sùng kính thánh Giuse khấn Thánh Giuse cho các nhu cầu về cơ sở vật chất.

Nhờ sự hỗ trợ và hướng dẫn của Đức Mẹ và Thánh Giuse, qua lời cầu nguyện sốt sắng của mọi người sống Đời Thánh Hiến, chắc chắn chương trình HVCGVN của Hội Đồng Giám Mục cho Giáo Hội Việt Nam sẽ được thực hiện cách tốt đẹp.
Kính xin quý Bề Trên kêu gọi, thúc đẩy mọi thành phần của Đan viện, Dòng Tu, Tu Đoàn Tông Đồ và Tu Hội hiệp lời cầu nguyện với lòng tin tưởng vào lời Chúa đã hứa: “Thầy bảo thật các con: nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,19-20).
Xin hết lòng cám ơn và kính chúc quý Bề Trên muôn vàn phúc lành của Thiên Chúa, đặc biệt những ơn của Mùa Chay Thánh mà Giáo Hội vừa bắt đầu.
Ngày 14 tháng 02 năm 2016
  + Giuse Đinh Đức Đạo
  Viện Trưởng HVCGVN
  Chủ tịch UB. Giáo dục Công Giáo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.