Học viện Công giáo Việt Nam: Thông báo tuyển sinh vào Chương trình Cao học Thần học

Thái Hà (24.01.2016) – Học viện Công giáo Việt Năm đưa ra thông báo tuyển sinh cho chương trình học Cao học Thần học. Học viện Công giáo Việt Nam đã được thành lập dưới sự đồng ý của Ban tôn giáo Chính phủ vào đầu tháng 8 năm 2015 vừa qua.

ThongBaoTuyenSinh_HVCGVN_P1

ThongBaoTuyenSinh_HVCGVN_P2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.