Học Viện Dòng Chúa Cứu Thế Có Cha Tân Giám Đốc

Cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT đã nhận chức Giám đốc Học Viện Thánh Anphongsô, kiêm Bề trên Tu viện Mai Thôn (Bình Thạnh, Sài Gòn) trong thánh lễ lúc 10 giờ 00, hôm qua, Chúa Nhật, 07.04.2019.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự. Cùng đồng tế với cha Giám tỉnh còn có quý cha Bề trên, quý cha Giáo và quý cha bạn hữu của cha tân Giám đốc, đặc biệt còn có sự tham dự của quý vị ân thân nhân của gia đình Học viện, cũng như những bạn hữu xa gần của quý cha trong Ban giám đốc mới.

Bước vào Thánh lễ, cha Bề trên Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn đang tham dự phụng vụ cùng nhau sám hối, đồng thời xin Chúa giúp mỗi người chúng ta sống sứ điệp Lời Chúa mà Chúa nhật thứ V Mùa Chay mời gọi. Tiếp đến, cha Bề trên Giám tỉnh cũng mời gọi cộng đoàn trong Thánh Lễ hôm nay cầu nguyện cách đặc biệt cho cha Giuse Đỗ Đình Tư trong sứ vụ mới mà Chúa đã trao phó cho ngài ngang qua Nhà Dòng.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Bề trên Giám tỉnh chia sẻ cho cộng đoàn những ý tưởng được trích từ các bài đọc Lời Chúa trong Chúa nhật thứ V Mùa chay mời gọi. Tiếp đến, cha cũng chia sẻ cho cộng đoàn thấy những khó khăn và những thách đố mà một vị Bề trên hay một Nhà đào tạo thời nay phải đương đầu. Từ đó, cha mời gọi Cộng đoàn không những trong Thánh lễ hôm nay mà còn cả trong cuộc sống thường ngày luôn cầu nguyện và cộng tác với cha tân Giám đốc cũng như với các cộng sự của ngài, ngõ hầu các ngài chu toàn được sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó.

Sau bài chia sẻ Lời Chúa là phần Tuyên xưng đức tin của cha tân Giám đốc Giuse theo thể thức Giáo Luật mà Hội Thánh quy định.

Và trước khi kết thúc Thánh lễ, cha tân Giám đốc Giuse có đôi điều muốn chia sẻ cùng cộng đoàn. Trước hết cha luôn cám ơn Thiên Chúa, vì muôn hồng ân mà Thiên Chúa đã ban xuống trên cuộc đời của ngài. Tiếp đến, cha tân Giám đốc Giuse cám ơn Mẹ Nhà Dòng, cụ thể qua cha Giám tỉnh, Hội Đồng Quản Trị Tỉnh, quý cha Bề trên, quý cha Giáo, quý cha thân hữu, quý thầy Học viện, cũng như mọi quý vị ân thân nhân xa gần đã luôn tin tưởng, yêu thương và đặc biệt luôn cầu nguyện cho ngài. Và cuối cùng cha tân Giám đốc Giuse cũng xin cha Giám tỉnh, quý cha và toàn thể mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong trọng trách rất lớn lao mà Chúa mới trao phó cho ngài.

Kết thúc Thánh lễ, cha tân Giám đốc Giuse mời quý quan khách ở lại dùng bữa cơm trưa với Nhà Dòng.
Xin quý vị thân nhân và ân nhân tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cha tân Giám đốc Giuse trong sứ vụ mà Thiên Chúa mới trao phó cho ngài.

Học viện Thánh Anphongsô là Học viện đào tạo các tu sĩ của Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng đào tạo các linh mục tương lai của Dòng. Ngoài ra, Học viện cũng nhận đào tạo chương trình linh mục cho một số tu sĩ của các dòng tu đang hiện diện tại Sài Gòn.

Được biết, trước khi nhận chức Giám đốc học viện Thánh Anphongsô kiêm Bề trên Tu viện DCCT Mai Thôn, cha Giuse Đỗ Đình Tư có khoảng 5 năm phục vụ tại Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria.

Ảnh và Tin: FB Huong Dang Xuan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.