Học viện Thần học Thánh Phê-rô Lê Tùy: Thông báo tuyển sinh năm học 2023 – 2024

Kính thưa quý Đức Cha, quý Cha, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và Cộng đoàn dân Chúa.

Để chuẩn bị cho Năm học 2023 – 2024 của Học Viện Thần Học Thánh Phê-rô Lê Tùy, Ban Đào tạo xin thông báo về việc ghi danh cho các học viên muốn đăng ký vào “Chương trình Cử nhân Thần học Mục vụ” khóa III sẽ được khai giảng vào ngày 04/9/2023, và chương trình “Sơ cấp Thần học Mục vụ” khóa II sẽ được khai giảng vào ngày 04/9/2023.

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội