Học viện Thánh Anphongsô (DCCT) có cha tân Giám đốc

Chụp hình lưu niệm trong ngày cha tân Giám đốc Học viện Giuse Nguyễn Ngọc Bích nhậm chức.

Chiều Thứ Tư, 12.04.2023, tại Nhà nguyện Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn, Sài Gòn đã diễn ra Thánh lễ nhậm chức Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn và Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích.

Trong Thánh lễ, cha tân Giám đốc Học viện đã tuyên xưng đức tin theo Giáo luật quy định.

Thánh lễ do cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ sự. Đồng tế có cha Giuse Đỗ Đình Tư, Phó Giám tỉnh – Nguyên Giám đốc Học viện Anphongsô. Ngoài ra còn có quý cha trong Ban Cố Vấn Tỉnh, quý cha trong Ban đào tạo của Học viện và hơn 70 sinh viên triết học, thần học là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tham dự.

Cha tân Giám đốc Giuse Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1952. Ngài nguyên là Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hai nhiệm kỳ, từ năm 2015 – 2022. Cha Giuse có chuyên môn về Giáo luật. Ngài là cha giáo của nhiều thế hệ tu sĩ, linh mục trong Dòng.

Học viện Thánh Anphongsô là học viện đào tạo linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế. Học viện đã tồn tại qua 87 năm. Hiện ngoài đào tạo các linh mục tương lai cho Dòng, Học viện Anphongsô cũng mở ra để đào tạo sinh viên từ các dòng tu, tu hội khác.

Hiện Học viện Thánh Anphongsô có 179 thầy thuộc 19 hội dòng, tu hội theo học. Theo website của Học viện Anphongsô, Ban giảng huấn có đến 50 giáo sư từ nhiều dòng tu, chủng viện đang tham gia giảng dạy tại Học viện.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Hình: John Phuong