Học viện thánh Anphongsô: Hội thao mừng lễ thánh Giuse

Sáng ngày 19.03.2012, vào lúc 7h30, tại Học viện Thánh Anphongsô (Thanh Đa, Sài Gòn) đã diễn ra Hội thao giữa các cấp đào tạo của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Đây là Hội thao mừng lễ trọng thể Thánh Cả Giuse trong Năm Thánh kính ngài, đồng thời cũng nhằm để thắt chặt hơn nữa tình huynh đệ giữa những người con của gia đình Thánh Anphongsô. Hội thao có sự góp mặt của quý thầy Dự Tu, Dự Tập và Học Viện với các môn thi đấu: Bóng đá, bóng bàn và cầu lông.

Hội thao đã diễn ra và kết thúc trong niềm vui của ngày mừng lễ, và sự hội ngộ ấm áp tình huynh đệ của những người con cái Thánh Tổ Phụ Anphongsô.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, ban cho quý Cha quý Thầy nhận ngài làm đấng bảo trợ được nhiều ơn lành hồn xác, hạnh phúc và bền đổ trong cuộc đời tận hiến làm tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Ban Văn Hóa Học Viện Thánh Anphongsô